Diabetyk | Zdrowie

KARDIOLOGICZNE ABC

Powinno być ono leczone za pomocą modyfikacji stylu życia (stosowanie odpowiedniej diety, niepalenie papierosów, unikanie stresów, niedopuszczanie do nadwagi) oraz farmaceutyków. U pacjenta z nadciśnieniem tętniczym wzrasta ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową, zawał serca lub udar mózgu i dlatego mówimy, że jest ono czynnikiem ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych.

kardiologia, kardiologiczne ABC, kardiologiczna, diabetyk, cukrzyca, edukacja, leczenie kardiologia

Choroba wieńcowa i zawał serca

Choroba wieńcowa (zwana też chorobą niedokrwienną serca) powstaje wskutek zaburzeń w przepływie krwi przez naczynia wieńcowe, które zaopatrują mięsień sercowy w krew. Mamy dwie tętnice wieńcowe: prawą i lewą. Ich nazwa pochodzi od tego, że główne gałęzie oplatają serce na wzór wieńca na głowie.

Jeżeli wskutek zmian w tętnicach wieńcowych dochodzi do zmniejszonego przepływu krwi, następuje niedotlenienie mięśnia sercowego, czego wyrazem jest ból w klatce piersiowej, najczęściej umiejscowiony za mostkiem. Mogą być też inne nietypowe lokalizacje bólu wieńcowego.

Gdy następuje całkowite zamknięcie światła naczynia wieńcowego, krew nie dopływa do pewnego obszaru mięśnia sercowego, komórki obumierają wskutek braku tlenu i dochodzi do zawału serca.

Powikłania choroby wieńcowej lub zawału serca

Choroba wieńcowa lub zawał serca w większości przypadków przebiegają z powikłaniami w postaci zaburzeń rytmu serca, zaburzeń przewodzenia bodźców, zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego. Mogą one prowadzić do narastającego upośledzenia podstawowej funkcji układu krążenia, czyli do niewydolności krążenia.

Zaburzenia funkcji mięśnia sercowego dotyczą skurczu lub rozkurczu i dlatego mówimy o dysfunkcji skurczowej lub dysfunkcji rozkurczowej. Większość postaci niewydolności krążenia wiąże się z dysfunkcją skurczową lewej komory, ale bardzo często towarzyszy jej także dysfunkcja rozkurczowa.