Diabetyk | Zdrowie

KARDIOLOGICZNE ABC

Cukrzyca oraz schorzenia serca i naczyń krwionośnych są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Prawie każdy pacjent z cukrzycą w ciągu swego życia spotyka się z różnego rodzaju kłopotami związanymi z funkcjonowaniem układu krążenia. Tymczasem pojęcia, terminologia i tajemnicze skróty, jakimi posługuje się współczesna kardiologia, są często kompletnie niezrozumiałe. Postarajmy się więc uporządkować podstawowe terminy.

kardiologia, kardiologiczne ABC, kardiologiczna, diabetyk, cukrzyca, edukacja, leczenie kardiologia

Jak wiadomo, układ krążenia składa się z serca i naczyń krwionośnych. Serce jest narządem złożonym z czterech jam: dwóch przedsionków oddzielonych przegrodą międzyprzedsionkową i dwóch komór oddzielonych przegrodą międzykomorową.

Krew z lewej komory w następstwie skurczu serca wypływa przez zastawkę aortalną do aorty (zwanej też tętnicą główną) i dalej do odgałęzień aorty ku narządom obwodowym przez sieć naczyń krwionośnych. Krew wypływająca z serca ma kolor jasnoczerwony z powodu zawartego w niej tlenu, który zostaje przyłączony do hemoglobiny w krążeniu płucnym.

Naczynia krwionośne dzielą się na naczynia tętnicze, którymi krew płynie z serca ku narządom obwodowym, oraz naczynia żylne, którymi krew powraca do serca. Z sercem połączone są duże naczynia krwionośne, którymi krew dopływa lub wypływa. Naczynia te to: aorta, cztery żyły płucne, tętnica płucna, żyła główna górna i dolna.

Ścianka naczynia krwionośnego zbudowana jest z trzech różnych warstw: zewnętrznej, środkowej oraz wewnętrznej, zwanej też śródbłonkiem naczyniowym. W przebiegu chorób układu sercowo-naczyniowego dochodzi do zakłóceń w funkcjonowaniu śródbłonka naczyniowego polegających na zaburzeniu wydzielania substancji biologicznie czynnych (najważniejsza z nich to tlenek azotu). Stany mniejszego wydzielania tlenku azotu prowadzą do dysfunkcji rozkurczu naczyń krwionośnych oraz ułatwiają zlepianie się płytek krwi, co sprzyja zakrzepom wewnątrz naczyń.