Diabetyk | Terapia

ZAWSZE CZYTAJ ULOTKI LEKÓW!

Wbrew pozorom czytanie ze zrozumieniem nie jest umiejętnością powszechną i tak naprawdę wszyscy powinniśmy się w niej doskonalić przez całe życie. Współczesny świat jest tak najeżony podstępnie zredagowanymi tekstami, że czytanie ze zrozumieniem – przypisane do listy umiejętności, które powinien zdobyć absolwent szkoły podstawowej – rzadko komu się udaje.

Cukrzyca leki, diabetyk.pl, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, leki, moja cukrzyca

Jest wiele tekstów, które każdy z nas zobowiązany jest przeczytać. Niektóre bywają nudne i trudne, ale nie o rozrywkę tu chodzi. Bezwzględnie powinniśmy czytać ulotki informacyjne dla pacjenta, dołączone do opakowań leków. Niegdyś obiegła serwisy informacyjne wiadomość o tym, jak w aptece źle odczytano lek z niewyraźnie napisanej recepty, a matka dziewczynki zażywającej lek nie zapoznała się z ulotką informacyjną. Zamiast leku „singulair” wydano „sincumar” – mają bardzo podobnie brzmiące nazwy i oba są w dawce 4 mg, ale zupełnie inne przeznaczenie. Wszystko skończyło się dobrze, ale to zdarzenie mogło kosztować życie dziecka.
Oczywiście recepty powinny być pisane czytelnie (to uwaga do lekarzy), ale aptekarze też muszą reagować przytomnie – w razie cienia wątpliwości przy odczytaniu nazwy leku powinni wyjaśnić sprawę z lekarzem. Jednak ani autorytet lekarza, ani miła powierzchowność pani/pana w aptece nie zwalniają nas z obowiązku zapoznania się z treścią ulotki leku.