Diabetyk | Terapia

UMIEJĘTNOŚĆ PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ (CZ. 2)

Umiejętność przestrzegania zaleceń lekarskich jest sztuką trudną, wymagającą świadomości, motywacji i determinacji. Co decyduje o tym, że niektórzy skrupulatnie stosują się do zaleceń, a inni nie zawracają sobie tym głowy?

1. Czynniki decydujące
Przestrzeganie zaleceń lekarskich zależy od wielu czynników i są one przedmiotem badań i analiz naukowych, zwłaszcza gdy chodzi o schorzenia długotrwałe, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała, że przestrzeganie zaleceń lekarskich jest zjawiskiem wielowymiarowym, polegającym na przenikaniu się pięciu grup czynników związanych z:

  • pacjentem,
  • chorobą,
  • leczeniem,
  • systemem opieki zdrowotnej,
  • aspektami socjoekonomicznymi.

Cukrzyca zalecenia, diabetyk.pl, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, cukrzyca zalecenia

Przestrzeganie zaleceń (ang. compliance) wg oficjalnej definicji oznacza przyjmowanie leków z wyznaczoną przez lekarza częstością i w wyznaczonej dawce. Oprócz określenia przestrzeganie zaleceń jest jeszcze termin wytrwałość terapeutyczna, oznaczający przyjmowanie leków przez wyznaczony w zaleceniu czas. W wypadku chorych na cukrzycę jest to obowiązek przyjmowania leków przez całe życie. Podobnie ma się rzecz z większością pacjentów leczonych na nadciśnienie tętnicze; zaledwie niektórzy z nich (cierpiący na niektóre postaci tzw. wtórnego nadciśnienia tętniczego) mogą liczyć na operacyjne usunięcie schorzenia powodującego nadciśnienie – jednak są to przypadki rzadkie, dotyczące pojedynczych osób.
Nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjenta wynika głównie z braku świadomości szkód, jakie może wyrządzić choroba, działań niepożądanych oraz kosztów wykupienia leków. Może też nieprzestrzeganie zaleceń przybierać inne formy, gdy pacjent zmienia godziny przyjmowania leków, dawki lub robi dłuższe przerwy w leczeniu.