Diabetyk | Terapia

UMIEJĘTNOŚĆ PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ (CZ. 1)

Umiejętność przestrzegania zaleceń lekarskich w wypadku cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego ma bez wątpienia znaczenie podstawowe w ich leczeniu. To także warunek, którego codzienne dopełnianie umożliwia zachowanie dobrego stanu zdrowia i dobrej jakości życia w sytuacji istnienia choroby przewlekłej.

Podstawową cechą, która ułatwia dostosowanie się do zaleceń, jest świadomość korzyści zdrowotnych płynących z systematycznego leczenia. Jest ona zróżnicowana w zakresie poszczególnych chorób przewlekłych. Niewątpliwie jest ona największa, gdy dotyczy chorób nowotworowych – wszyscy wiedzą, że schorzenia onkologiczne to bardzo poważna sprawa, a ponadto na ogół towarzyszą im zauważalne i niepokojące objawy. Weźmy klasyczne objawy raka nerki: ból, guz, krwiomocz – każdy, kto zauważy takie zmiany w swoim organizmie, biegnie do lekarza i starannie przestrzega jego zaleceń.

Cukrzyca zalecenia, diabetyk.pl, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, cukrzyca zalecenia

Gorzej sprawa wygląda w wypadku schorzeń przewlekłych, które na pewnych etapach przebiegają bezobjawowo. Wiele osób z cukrzycą typu 2 przez dłuższy czas nie jest świadoma choroby, bo nie daje ona charakterystycznych objawów. Gdy zaś objawy występują, nie zawsze nasuwają skojarzenie z podwyższonym poziomem glukozy.
Podobnie ma się sprawa z nadciśnieniem tętniczym, które u wielu osób nie daje zauważalnych symptomów. Charakterystyczny dla wczesnych postaci nadciśnienia tętniczego poranny ból głowy w okolicy potylicznej bywa odnoszony do wahań ciśnienia atmosferycznego lub przebytych stresów. A skoro taka typowa dolegliwość jest często mylnie interpretowana jako skutek działania czynników zewnętrznych, to rzadko kto odczuwa potrzebę poszukiwania przyczyn chorobowych.
Przestrzeganie pewnych ogólnych reguł w chorobach przewlekłych pomaga w uzyskaniu dobrych wyników leczenia, a co za tym idzie, dobrego samopoczucia. Spróbujmy je przeanalizować!