Diabetyk | Doniesienia naukowe

Terapię inkretynami należy zaczynać wcześnie

Podczas 47. kongresu European Association for the Study of Diabetes w Lizbonie (12–16 września 2011) dyskutowano o nowych lekach stosowanych w leczeniu cukrzycy. Do leków takich zaliczane są inkretyny.

Inkretyny cukrzyca, diabetyk.pl - cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca, inkretyny cukrzyca,  inkretyny,

Wyniki badań nad liraglutydem, jednym z inkretyn, przedstawione przez prof. Dawida Mattews i wsp. z Uniwersytetu w Oksfordzie, wskazują, że wczesne zastosowanie tego rodzaju preparatów w terapii daje szansę na uzyskanie prawidłowej glikemii. Po 26 tygodniach leczenia prawidłowy odsetek hemoglobiny glikowanej (nieprzekraczający 7%) udało się uzyskać u 72% leczonych pacjentów, podając liraglutyd w dawce 1,8 mg. U osób z bardziej zaawansowaną cukrzycą, wymagającą stosowania dwóch leków przeciwcukrzycowych, dobrą kontrolę glikemii uzyskiwano u 49% po dołączeniu liraglutydu do dotychczasowej terapii.
Obniżenie wartości hemoglobiny glikowanej HbA1c o 1% wiąże się ze spadkiem o 14% ryzyka zachorowania na zawał serca, spadkiem o 37% powikłań w obrębie mikrokrążenia oraz spadkiem ryzyka zgonu o 21%. Jest więc o co zabiegać! Tymczasem, jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zalecane HbA1c, nieprzekraczające 7%, osiąga zaledwie 26% pacjentów z cukrzycą typu 2 i mniej niż 6% pacjentów z cukrzycą typu 1.

Źródło: http://tnij.org/ng60

KK