Diabetyk | Terapia

INTENSYWNA PIELĘGNACJA RANY

W Polsce jest ogromna potrzeba powstawania ośrodków, które na co dzień zajmowałyby się profilaktyką oraz edukacją w zakresie stopy cukrzycowej. To by uchroniło nas, jako społeczeństwo, przed potencjalnym zagrożeniem, jakim jest Zespół Stopy Cukrzycowej.

pielęgnacja rany, diabetyk.pl, intensywna pielęgnacja rany, cukrzyca, diabetyk, pielęgnacja rany

Z powodu cukrzycy pogarsza się ukrwienie stóp, w wyniku czego skóra staje się podatna na uszkodzenia. Ze względu na zaburzenia krążenia nie odczuwa się bólu i temperatury, dlatego łatwo dochodzi do urazów kończyn. Niezauważone infekcje, późne zgłoszenie się do lekarza i późne włączenie właściwego leczenia mogą skutkować trudno gojącym się owrzodzeniem, amputacją palca, stopy lub nawet całej kończyny. Amputacja z powodu cukrzycy i jej przewlekłych powikłań skraca życie chorego. Dlatego pacjent i jego rodzina powinni zrobić wszystko, by nie dopuścić do takiego zaawansowania choroby, które dla ratowania życia będzie wymagało tak drastycznej ingerencji chirurgicznej.
Warunkiem właściwej profilaktyki jest wiedza, wszechstronne edukowanie zarówno pacjenta, jak i jego rodziny. Może tę edukację prowadzić wykwalifikowana pielęgniarka zajmująca się na co dzień medyczną pielęgnacją stóp oraz wykonywaniem drobnych zabiegów – w ramach profilaktyki i leczenia patologicznych zmian skórnych na stopie cukrzycowej. Jej starania mogą uchronić chorego przed przeistoczeniem się drobnych otarć czy ranek w owrzodzenie, jak też przed wielomiesięcznym leczeniem. W efekcie tego możliwe jest ocalenie kończyny przed komplikacjami i przywrócenie normalnego – jak przed powstaniem objawów stopy cukrzycowej – funkcjonowania pacjenta. Wiedza raz nabyta wymaga powtarzania – reedukacja chorego i jego rodziny jest jak najbardziej wskazana. Dzięki edukacji i profilaktyce w zakresie stopy cukrzycowej można uniknąć takich sytuacji, jak kosztowne specjalistyczne leczenie szpitalne, rehabilitacja, pogorszenie jakości życia (inwalidztwo), konieczność angażowania opieki społecznej, depresja niszcząca radość życia.