Diabetyk | Terapia

LECZENIE BÓLOWEJ POSTACI NEUROPATII CUKRZYCOWEJ

Nieleczony lub źle leczony ból neuropatyczny prowadzi do sytuacji, która jest groźna dla zdrowia pacjenta. Gdy trwa lub zostaje jedynie zmniejszony, powstają trwałe zmiany m.in. związane z przebudową neuronów. Układ bólowy wytwarza mechanizmy, które same zaczynają generować ból. Wówczas nawet usunięcie przyczyn (co w przypadku cukrzycy jest dość trudne) powoduje, że układ ten funkcjonuje już sam w sobie. W związku z tym podstawowym obowiązkiem w przypadku leczenia bólu neuropatycznego jest prowadzenie terapii w ten sposób, by uzyskać całkowite jego ustąpienie.

Neuropatia, cukrzyca, neuropatia cukrzycowa, leczenie, neuropatia i cukrzyca, terapia

Nie ma dobrej definicji polineuropatii cukrzycowej, ponieważ jej różnorodność sprawia, że zamknięcie w sztywnych ramach jest niezwykle trudne i każda z definicji ma swoje wady. Nawet podręcznikowe podziały na poszczególne stadia nie odzwierciedlają dokładnie tego, z czym lekarze mają do czynienia w praktyce. Kłopotliwy również bywa proces diagnostyczny.

Wyróżnia się typ polineuropatii cukrzycowej, w której nie ma ani objawów przedmiotowych, ani podmiotowych, ale są nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych, co oznacza, że mamy do czynienia z pierwszym jej stadium. Jest jednak wiele postaci neuropatii cukrzycowych, w których np. badania dodatkowe jedynie potwierdzają rozpoznanie. To pokazuje, że uschematyzowanie tego zagadnienia jest niezwykle trudne. Niewątpliwie jednak możemy powiedzieć, że polineuropatia cukrzycowa jest nabyta i związana z zaburzeniami metabolicznymi. Objawia się poprzez ból, zaburzenia: czuciowe, ruchowe oraz autonomiczne – przejawiające się zmianami troficznymi skóry i jej przydatków (np. zrogowaceniem i zmianami paznokci), zaburzeniami potliwości i naczynioruchowymi i wieloma innymi wśród których może być wiele groźnych powikłań.