Diabetyk | Terapia

ORGANIZM KONTRA INFEKCJE

Wraz z końcem lata nasila się częstość infekcji wirusowych i bakteryjnych. Do zakażeń dochodzi drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt. Zmienna aura, wahania temperatur sprzyjają przeziębieniom. Jesienią rozpoczyna się okres nauki w szkołach i przedszkolach. Duże skupiska osób w zamkniętych, słabo wentylowanych pomieszczeniach sprzyjają rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów.

Infekcja, organizm kontra infekcje, diabetyk.pl. cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca, leczenie

Lekarzom często zadawane jest pytanie, czy zachorowanie na cukrzycę powoduje obniżenie odporności i częstsze infekcje. Wiadomo, że u osób ze źle wyrównaną cukrzycą dochodzi do zaburzeń odporności. Potwierdzono, że zaburzeniu ulegają różne mechanizmy, za pośrednictwem których nasz układ odporności walczy z drobnoustrojami. Złe wyrównanie cukrzycy oznacza niedobór insuliny, co powoduje uruchomienie szeregu bardzo niekorzystnych reakcji chemicznych, w wyniku których powstają toksyczne substancje. Ponadto organizm osoby z przewlekle źle wyrównaną cukrzycą jest wypłukany z mikroelementów i witamin.

Szereg osób cierpi na dodatkowe schorzenia, które mogą zwiększać częstość infekcji, bądź mieć wpływ na ciężkość przebiegu zakażenia. Przykładem jest rozpoznawana u bardzo wielu dzieci alergia. Jej obecność znacznie nasila zarówno częstość, jak również ciężkość infekcji. Pocieszające są wyniki licznych badań wskazujących na mniejszą częstotliwość występowania chorób alergicznych u osób, które zachorowały na cukrzycę typu 1. Przeprowadzona zbiorcza analiza wielu badań (metaanaliza) wykazała istotną statystycznie różnicę w częstości występowania astmy u dzieci chorych na cukrzycę w porównaniu z ogólną populacją. Dzieci z cukrzycą rzadziej chorowały na astmę niż ich rówieśnicy bez cukrzycy.