Diabetyk | Terapia

LECZENIE JASKRY

Jaskra jest złożoną chorobą nerwu wzrokowego, powodującą jego postępujące i nieodwracalne uszkodzenie. Tym samym może skutkować trwałą utratą widzenia. Najczęściej przez długie lata nie daje praktycznie żadnych objawów i dlatego wiele osób nawet nie wie, że choruje i nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji niepodjęcia leczenia.

Leczenie jaskry, diabetyk.pl, cukrzyca, moja cukrzyca, jaskra, cukrzcya typu 1, cukrzyca typu 2, leczenie

Na świecie choruje na jaskrę około 70 mln osób, przy czym w różnych krajach od 10% do nawet 50% z tej grupy nie jest leczona. Co do częstości występowania jest pierwszą na świecie i drugą w krajach wysokorozwiniętych (po zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem – AMD) przyczyną utraty wzroku. W Polsce choruje 700 tys. osób, ale w związku z brakiem objawów skłaniających do zgłoszenia się do okulisty pod stałą opieką lekarską jest tylko ok. 30% chorych. Jaskra może wystąpić w każdym wieku, chociaż głównie chorują osoby starsze. Z uwagi na charakterystyczną cechę związaną z brakiem objawów chorobowych – to właśnie na osoby w tej grupie wiekowej ukierunkowane są badania profilaktyczne mające na celu wykrycie schorzenia.

Tytułem wstępu

Wszystkich przyczyn i patomechanizmów powstania jaskry dotychczas nie poznano, ale według dzisiejszego stanu wiedzy uważa się, że głównym winowajcą jaskrowego uszkodzenia nerwu wzrokowego jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, a co za tym idzie, jedyną strategią leczenia o udowodnionej skuteczności pozostaje obniżenie jego wartości. Prawidłowa wartość tego ciśnienia zależy od równowagi między produkcją tzw. cieczy wodnistej, a jej odpływem z gałki ocznej. Znamy także inne czynniki ryzyka możliwości wystąpienia jaskry. Można je podzielić na miejscowe i ogólne. Do tych pierwszych, poza podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, należy zaliczyć krótkowzroczność powyżej – 4,0 dioptrii, natomiast czynniki ogólne to wiek powyżej 45 lat, predyspozycje rodzinne i genetyczne, zaburzenia krążenia ogólnego, w szczególności niedociśnienie i zaburzenia naczyniowo-skurczowe.