Diabetyk | Terapia

CUKRZYCA A NARZĄD WZROKU (cz. 1)

Jak wiadomo, cukrzyca jest najczęstszym zaburzeniem gospodarki węglowodanowej spowodowanym nieprawidłowym wydzielaniem lub nieprawidłowym działaniem insuliny. Ponieważ jej niezwykle ważną cechą jest destrukcyjny wpływ na stan układu naczyniowego, może doprowadzać do powstawania zmian patologicznych w praktycznie każdym narządzie. A zatem może być także przyczyną wystąpienia różnych powikłań w każdej części narządu wzroku.

Wzrok cukrzyca - diabetyk.pl, cukrzyca, moja cukrzyca, wzrok cukrzyca, diabetyk

 

USZKODZENIA PRZEDNIEGO ODCINKA GAŁKI OCZNEJ
Stosunkowo najwięcej miejsca w literaturze poświęcono cukrzycowym zmianom w siatkówce, zwanym retinopatią cukrzycową. Ma to oczywiście swoje uzasadnienie, gdyż są to zazwyczaj zmiany powodujące postępujące obniżenie ostrości widzenia, a równocześnie ich leczenie napotyka na wiele trudności i często nie daje zadowalających rezultatów. Trzeba więc – zawsze we współpracy z lekarzem diabetologiem – robić wszystko, aby nie dopuścić do powstania uszkodzeń siatkówki.

Należy jednak zwrócić uwagę na możliwość występowania uszkodzeń cukrzycowych również w innych strukturach oka. Większość z tych zmian nie ma istotnego wpływu na proces widzenia, ale ich pojawienie się jest często pierwszym istotnym sygnałem zwiastującym toczący się proces chorobowy w obrębie struktur oka. Stwierdzenie niektórych charakterystycznych dla cukrzycy nieprawidłowości także w przednim odcinku oka powinno sygnalizować pacjentowi i zespołowi lekarskiemu (diabetolog – okulista) celowość wdrożenia odpowiedniego leczenia albo rewizji dotychczasowej terapii. Tylko odpowiednio wczesnym działaniem można zapobiec ciężkim uszkodzeniom cukrzycowym narządu wzroku.