Diabetyk | Terapia

WAHANIA GLIKEMII – PRZYCZYNY I POSTĘPOWANIE

Badanie hemoglobiny glikowanej wskazuje średnie wartości glikemii z ok. trzech miesięcy. Choć jest to ważny parametr kontroli cukrzycy, nie odzwierciedla on jednak bardzo istotnej składowej choroby – profilu glikemii oraz jej tendencji do zmian.

Zawartych w tym tekście wskazówek, informacji i przykładów nie należy traktować jako porady lekarskiej i odnosić do własnego przypadku. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy w leczeniu i wyrównaniu cukrzycy zawsze należy się zgłosić do swojego lekarza prowadzącego, bo tylko on zna historię choroby danej osoby i może udzielić profesjonalnej, adekwatnej do sytuacji i stanu zdrowia pacjenta porady lekarskiej.

Wahania glikemii - przyczyny i postępowanie, diabetyk.pl, cukrzyca, glikemia, hiperglikemia, hipoglikemia, leczenie, hba1c, hemoglobina, życie z cukrzycą

Zmiany stężenia glukozy we krwi nazywamy wahaniami glikemii. Każda osoba chorująca na cukrzycę często zmaga się, nawet w ciągu jednego dnia, ze zmiennością glikemii – od przecukrzenia do gwałtownie pojawiającego się niedocukrzenia, i odwrotnie. Również u osób zdrowych wartość glikemii w ciągu doby jest zmienna, najniższa rano, po dłuższym okresie głodzenia, najwyższa po posiłkach. Kiedy w wyniku cukrzycy dochodzi do całkowitego uszkodzenia komórek beta, a co za tym idzie, do ustania produkcji insuliny endogennej, stężenie glukozy we krwi osiągać może ekstremalne wartości, nawet powyżej 500 mg/dl.

GLIKEMIA W RYZACH

Zanim przejdziemy do omawiania najczęstszych przyczyn spadku i wzrostu poziomu glukozy we krwi, ustalmy docelowe przedziały wartości glikemii. Uważa się, że rano przed śniadaniem optymalna glikemia powinna mieścić się w przedziale od 80 mg/dl do 120 mg/dl, natomiast po posiłku od 80 mg/dl do 160 mg/dl. Świadomość prawidłowych wartości glikemii docelowych jest ważna z kilku względów.