Diabetyk | Terapia

Przyjazna Metformina

Cukrzyca nadal pozostaje chorobą przewlekłą, która wymaga ciągłej terapii połączonej z odpowiednim odżywianiem i stylem życia. Niemniej jednak pojawiają się nowe możliwości leczenia cukrzycy typu 2 związane z wprowadzaniem nowych generacji leków hipoglikemizujących. Przykładem takiego leku jest metformina o przedłużonym działaniu.

Przyjazna Metformina - diabetyk.pl, życie z cukrzycą, leczenie, edukacja, metformina, odżywianie, choroba przewlekła, cukrzyca, lek o przedłużonym działaniu

METFORMINA STANDARDOWA
Metformina, mimo że jest rekomendowana jako lek pierwszego rzutu w terapii cukrzycy, ciągle nie jest stosowana regularnie i zgodnie z obowiązującym schematem terapeutycznym. Istotnym problemem dla pacjentów jest liczba zalecanych w ciągu doby tabletek metforminy, ich wielkość (związany z tym problem połykania) oraz pewne efekty uboczne (brak łaknienia, metaliczny smak w ustach, nudności, wzdęcia, bóle brzucha, wymioty, biegunka), które składają się na gorszą tolerancję leku. Optymalna dawka szybko wchłaniającej się metforminy to 2–3 tabletki na dobę. Konieczność częstego przyjmowania leku spowodowana jest tym, że duża jego część jest tracona, wchłania się on bowiem na bardzo krótkim odcinku przewodu pokarmowego – skąd wynika ograniczony czas działania, a za tym idzie potrzeba przyjmowania go dwu, trzykrotnie w ciągu doby. Zasadniczo dawki metforminy stosowane u pacjentów z cukrzycą są zbyt niskie. Może być to spowodowane tym, że w trakcie wprowadzania terapii stopniowo zwiększano dawkę maksymalną, zatem wśród samych lekarzy funkcjonuje schemat podawania tego leku w mniejszych dawkach. Obecnie średnia dawka niewiele przekracza 1,5 g/dobę, podczas gdy dawka maksymalna wynosi 3 g/dobę.