Diabetyk | Terapia

OBLICZAMY DAWKI INSULINY

Obliczanie wymienników zawartych w posiłku stanowi filar stabilnego i prawidłowego dobowego profilu glikemii u osób wymagających leczenia insuliną. Kolejnym etapem jest już dawkowanie insuliny posiłkowej, zarówno w pompach insulinowych, jak i w intensywnej insulinoterapii przy użyciu penów.

Zawartych w tym tekście wskazówek, informacji i przykładów nie należy traktować jako porady lekarskiej i odnosić do własnego przypadku. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy w leczeniu i wyrównaniu cukrzycy zawsze należy się zgłosić do swojego lekarza prowadzącego, bo tylko on zna historię choroby danej osoby i może udzielić profesjonalnej, adekwatnej do sytuacji i stanu zdrowia pacjenta porady lekarskiej.

Dawki insuliny - diabetyk.pl, insulina, dawka, cukrzyca, życie z cukrzycą, leczenie, terapia

 Jak wyliczać dawkę insuliny na posiłki mieszane – pompy insulinowe

Najczęściej nasze posiłki są posiłkami mieszanymi, a więc zawierają wymienniki węglowodanowe WW i białkowo-tłuszczowe WBT. Dlatego też warto zastanowić się, który z bolusów proponowanych przez pompy insulinowe będzie odpowiedni do najczęściej spożywanych posiłków. Nowoczesna pompa insulinowa posiada trzy rodzaje bolusów: bolus – prosty (ang. normal), bolus przedłużony/prostokątny (ang. square) i bolus złożony/wielofalowy (ang. dual) składający się z bolusa prostego i prostokątnego, czyli natychmiastowego i rozłożonego w czasie napływu insuliny. Obecnie na świecie ogólnie przyjęto, że dawka insuliny posiłkowej wyznaczana jest na podstawie zawartości węglowodanów w posiłku, w przypadku posiłków bogatych w białka i tłuszcze zalecane jest podzielenie obliczonej dawki na część podaną w bolusie prostym i część w bolusie prostokątnym. Jak wiemy z własnych doświadczeń, taka metoda leczenia nie gwarantuje prawidłowej kontroli glikemii poposiłkowych. Dlatego też zaczęto szukać nowych rozwiązań, i wraz z nimi nowych zasad będących podstawą w obliczaniu dawki insuliny posiłkowej.