Diabetyk | Terapia

OBLICZAMY DAWKI INSULINY

Kiedy stosować tylko bolus prosty, a kiedy tylko przedłużony?

Bolus prosty to wstrzyknięcie szybko działającego analogu insuliny (jak z pena). Tak podana insulina, z uwagi na swoją farmakokinetykę, będzie działała około 3– 4 godzin. Jest to czas, w którym wchłaniana jest glukoza z posiłków węglowodanowych. W związku z powyższym bolus zwykły stosujemy do produktów węglowodanowych lub do posiłków z niewielką domieszką białka i tłuszczu (<1 WBT).

Bolus przedłużony należy zastosować do produktów białkowo-tłuszczowych zawierających ponad 1WBT. Produkty te wchłaniają się wolno i wymagają podaży insuliny w czasie od trzech do ośmiu godzin. Bolus ten może być podany bezpośrednio po posiłku. Liczba jednostek to iloczyn WBT x wskaźnik insulina-wymiennik.

Dawki insuliny - diabetyk.pl, insulina, dawka, cukrzyca, życie z cukrzycą, leczenie, terapia

Jak dawkować insulinę w metodzie wielokrotnych wstrzyknięć

Podając insulinę penami/strzykawką, nie ma możliwości rozłożenia w czasie napływu insuliny posiłkowej, jak w przypadku bolusa przedłużonego. Jednak można znaleźć pośrednie rozwiązanie, nie tak doskonałe i precyzyjne, jak w pompach insulinowych, ale pomocne w sytuacjach spożycia posiłków kalorycznych, bogatych w tłuszcz, np. kolacja świąteczna czy obfita obiadokolacja. W zależności od kaloryczności posiłku, dobieramy odpowiedni rodzaj insuliny posiłkowej.

Wyróżniamy, ze względu na czas działania, dwa rodzaje insuliny posiłkowej. Jest nią insulina krótko działająca i analog, czyli insulina szybko działająca. Insuliny te różnią się nie tylko początkiem działania, ale również szczytem działania, tzn. okresem, w którym najsilniej obniżają stężenie glukozy we krwi. Insulina analogowa ma swój szczyt działania 1–2 po wstrzyknięciu, a krótko działająca dwie do trzech godzin po jej wstrzyknięciu i działa do ośmiu godzin.