Diabetyk | Terapia

OBLICZAMY DAWKI INSULINY

Szkoła warszawska

Autorzy artykułu, na podstawie algorytmu wypracowanego w Klinice Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, proponują nowy system dawkowania insuliny posiłkowej. W systemie tym odrębnie liczona jest dawka insuliny na węglowodany – programowana w bolusie prostym – i odrębnie na jedzenie zawierające białka i tłuszcze – programowana w bolusie przedłużonym/ prostokątnym (square).

Dawki insuliny - diabetyk.pl, insulina, dawka, cukrzyca, życie z cukrzycą, leczenie, terapia

Od teorii do praktyki

W celu ostatecznego wyliczenia dawki insuliny należy znać swój wskaźnik insulina-wymiennik. Wskaźnik ten dla każdej osoby leczonej insuliną jest ustalany przez lekarza. Mówi on, jaka jest nasza wrażliwość na insulinę, czyli, ile jednostek insuliny jest niezbędnych na 1 wymiennik (WW, WBT) w celu uzyskania normoglikemii poposiłkowej. Odzwierciedla on siłę działania insuliny. Dlatego też musi być indywidualnie dopasowany dla każdej osoby leczonej insuliną. Dodatkowo przelicznik ten zależy również od pory dnia.

Jak obliczyć dawkę insuliny, znając wskaźnik inulina-wymiennik?

Zasada dawkowania jest prosta. Liczbę wyliczonych wymienników węglowodanowych mnożymy przez wskaźnik insulina-wymiennik i otrzymujemy liczbę jednostek insuliny do podania w bolusie prostym. Liczbę WBT mnożymy przez wskaźnik insulina-wymiennik (taki sam jak dla WW) i otrzymujemy liczbę jednostek insuliny do podania w bolusie przedłużonym/prostokątnym.