Diabetyk | Terapia

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W LECZENIU CHORÓB OCZU

W ostatnich dziesięcioleciach, jak w każdej innej dziedzinie medycyny, również w leczeniu chorób oczu dokonał się ogromny postęp. Ponieważ okulistyka jest specjalnością, w której terapia jest prowadzona metodami zachowawczymi i chirurgicznymi, wprowadzono wiele efektywniejszych grup leków oraz techniki operacyjne oparte na nowoczesnych technologiach.

choroby oczu, diabetyk.pl, cukrzyca, leczenie, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, choroby oczu, choroba oczu

W zakresie farmakoterapii chorób oczu jest bardzo dużo nowych rozwiązań. Na szczególną uwagę zasługuje włączenie do leczenia zachowawczego jaskry preparatów z rodzaju analogów prostaglandyn, wprowadzenie do terapii niektórych patologii naczyniowych (w tym retinopatii cukrzycowej) tzw. leków anty VEGF oraz wykorzystanie dla ochrony oczu antyoksydacyjnych właściwości karotenoidów i antocyjanów pochłaniających szkodliwe promieniowanie słoneczne.

Soczewki kontaktowe zarówno miękkie, jak i twarde o budowie sferycznej lub torycznej umożliwiają osobom z wadą wzroku uzyskanie dobrego widzenia. Obecnie są produkowane z doskonałych materiałów o wysokim stopniu przepuszczalności tlenu, przez co ich noszenie jest coraz bardziej bezpieczne dla oczu. Nie można oczywiście pominąć roli kontaktowych soczewek kosmetycznych, dzięki którym oku z zaćmą patologiczną, bielmem rogówki czy ubytkiem tęczówki zostaje przywrócony normalny wygląd. Szczególny rodzaj soczewek ma zastosowanie w leczeniu stożka rogówki, charakteryzującego się zmianami w krzywiźnie rogówki, która przybiera nieregularny, stożkowy kształt. Powstający przy tak zmienionej strukturze obraz  jest silnie zniekształcony, a ostrość wzroku powoli się pogarsza. Dzięki zastosowaniu twardych, gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych można uzyskać istotną poprawę ostrości widzenia. Podobny rodzaj soczewek jest stosowany w procesie tzw. ortokorekcji. To w pełni odwracalna metoda alternatywna w stosunku do laserowej korekcji wad wzroku. Taka soczewka zakładana na noc, zmienia kształt, a więc krzywiznę rogówki, przez co efekt dobrego widzenia bez stosowania korekcji okularowej utrzymuje się nawet przez kilkanaście godzin.