Diabetyk | Terapia

MODYFIKACJA DAWEK INSULINY (CZ. 1)

Zawartych w tym tekście wskazówek, informacji i przykładów nie należy traktować jako porady lekarskiej i odnosić do własnego przypadku. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy w leczeniu i wyrównaniu cukrzycy zawsze należy się zgłosić do swojego lekarza prowadzącego, bo tylko on zna historię choroby danej osoby i może udzielić profesjonalnej, adekwatnej do sytuacji i stanu zdrowia pacjenta porady lekarskiej.

Insulina jest najskuteczniejszym lekiem obniżającym stężenie glukozy we krwi. Niestety wciąż wielu pacjentów z typem 2 cukrzycy, stosujących insulinę, nie osiąga oczekiwanych celów leczenia. Aby insulinoterapia była skuteczna, trzeba się w nią należycie zaangażować – nauczyć odpowiedniego dawkowania insuliny i dostosowywania dawek do aktualnego stężenia glukozy we krwi.

Modyfikacja dawek insuliny - diabetyk, cukrzyca, insulina - edukacja, leczenie, życie z cukrzycą, insulinoterapia, dawkowanie insulina, glukoza we krwi

Osoba, która stosuje insulinę jeden lub dwa razy na dobę, dokonuje najczęściej pomiarów glikemii na glukometrze od jednego do trzech razy dziennie, w zależności od schematu leczenia. Na podstawie wyników można odpowiednio dostosowywać dawki insuliny.

Modyfikacja przedśniadaniowej dawki insuliny powinna być podyktowana wartościami glikemii przed kolacją, natomiast dawka przedkolacyjna na podstawie wartości glikemii przed śniadaniem.

Bardzo ważnym i kluczowym zagadnieniem związanym z modyfikacją dawki insuliny jest odpowiedni moment zmiany dawki. Cukrzyca typu 2 ma charakter postępujący i wraz z upływem czasu konieczne jest zwiększanie dawek. Nie należy z tym zbyt długo zwlekać, podobnie jak w przypadku zmiany leków doustnych na insulinę. Bardzo ważna jest edukacja oraz pogłębianie umiejętności w zakresie modyfikacji dawki. Pacjenci, którzy potrafią samodzielnie, adekwatnie do glikemii i sytuacji, modyfikować dawki, osiągają znacznie lepszą kontrolę cukrzycy. Osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w leczeniu i kontrolowaniu cukrzycy, mogą korzystać z różnych gotowych wzorów lub schematów modyfikacji dawki.

Zasady modyfikacji dawki insuliny:
Hiperglikemia – zwiększ dawkę insuliny.
Normoglikemia – dawkę pozostaw bez zmiany.
Hipoglikemia – zmniejsz dawkę insuliny.

Modyfikacja dawki podczas epizodu hiperglikemii 
Korekta doraźna służy do skorygowania (obniżenia) znacznej hiperglikemii. To, o ile określona dawka insuliny obniży glikemię, jest kwestią indywidualną i wymagającą omówienia z lekarzem prowadzącym. Ogólnie zostało przyjęte, że 1 j. insuliny szybko działającej obniża glikemię o 30–50 mg/dl. A zatem najczęściej poleca się dodatkowo dostrzyknąć 2–4 j. insuliny (poza dawką stosowaną). Czasami bywa, że dawka doraźna insuliny jest stosunkowo duża. Wówczas należy rozważyć przyczyny tego zjawiska (np. błąd w obsłudze pena lub jego awaria, niewłaściwe miejsce iniekcji lub toczący się stan zapalny).
Nagłe, zwiększające się zapotrzebowanie na insulinę jest zwiastunem stanu zapalnego w organizmie, zanim pojawią się jego objawy. W takiej sytuacji, aby wyliczyć dawkę insuliny, potrzebujesz informacji co do rodzaju insuliny, której korekty dawki chcesz dokonać oraz wartości glikemii. Poniżej znajdują się zasady, które sugerują, ile jednostek insuliny należy dodatkowo wstrzyknąć w zależności od uzyskanych wyników badań. Ważne, aby powtórnie wykonać kontrolne badanie stężenia glukozy we krwi po ok. 2–3 godzinach po wstrzyknięciu dodatkowych jednostek insuliny. W razie konieczności skonsultuj się z lekarzem i dokonaj ponownej korekty zgodnie ze schematem.