Diabetyk | Terapia

DECYZYJNY OPORTUNIZM

Trzustka człowieka zdrowego produkuje w ciągu doby ok. 20–40 j. insuliny. Bez tej ilości hormonu w organizmie zaczyna dochodzić do różnego rodzaju stanów chorobowych. Brak natychmiastowej reakcji na niedobór insuliny kończy się m.in. wystąpieniem powikłań cukrzycy, a w konsekwencji skróceniem czasu życia. Dlatego tak ważne jest zastosowanie insuliny w odpowiednim czasie.

Decyzyjny oportunizm - diabetyk.pl, cukrzyca, insulina, życie z cukrzycą, insulinoterapia, trzustka, analogi długodziałające, krótkodziałające, insulina

Zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego jednym z poważnych problemów uniemożliwiającym rozpoczęcie insulinoterapii jest strach osoby z cukrzycą przed zastrzykami. Obawa ta jest wyzwaniem tak z punktu widzenia medycyny, jak i psychologii. Zadaniem lekarza prowadzącego – w optymalnej sytuacji zespołu terapeutycznego, w skład którego wchodzi także psycholog – jest ułatwienie choremu podjęcia trudnej dla niego decyzji. Aby pacjent, wzbraniający się przed insulinoterapią, nie odwlekał jej w nieskończoność, musi on zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. Moment, kiedy lekarz stwierdzi, że przyszedł czas na włączenie do leczenia insuliny, jest punktem przełomowym leczenia cukrzycy. Sprawa jest poważna, ponieważ jeśli insulinoterapia nie zostanie wdrożona we właściwym czasie, istotnie wzrośnie ryzyko rozwinięcia się późnych powikłań cukrzycy, a te w większości przypadków są nieodwracalne. Odwlekanie włączenia insuliny jest zatem fatalnym błędem terapeutycznym.

Kryteria decydujące o włączeniu insuliny

Decyzję o zastosowaniu insuliny podejmuje lekarz wraz z pacjentem. Chory musi wyrazić zgodę na tę metodę leczenia i zaakceptować insulinoterapię. Kryteria, jakie decydują o włączeniu insuliny, dzielą się w zależności od rodzaju cukrzycy i postępu choroby.