Diabetyk | Terapia

BEZPIECZEŃSTWO INSULINOTERAPII

W hierarchii potrzeb według Maslowa[1] bezpieczeństwo klasyfikuje się na drugim miejscu. Mówiąc o potrzebie bezpieczeństwa, myślimy o spokoju, wolności od strachu, opiece i oparciu. Jak dowodzą psychologowie, zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa pobudza człowieka do działania. W terapii cukrzycy bezpieczeństwo uznaje się za priorytet stosowanego modelu leczenia.

Insulinoterapia, diabetyk.pl, cukrzyca, bezpieczeństwo insulinoterapii, kontrola cukrzycy, wstrzykiwacz, pen, insulina

Jeżeli pacjent z cukrzycą typu 2 leczy się za pomocą diety, wysiłku fizycznego i tabletek, to są one przepisywane przez lekarza. U części osób w starszym wieku istnieją jednak obiektywne przeciwwskazania do ich stosowania, tym bardziej że u niektórych z nich cukrzyca często współistnieje z innymi chorobami. W sytuacji braku przeciwwskazań, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, pierwszym krokiem leczenia farmakologicznego cukrzycy typu 2 jest zastosowanie leku, który poprawia pracę insuliny produkowanej w organizmie przez komórki beta trzustki (endogennej). Jeśli terapia taka przestaje być skuteczna, konieczne jest jej zintensyfikowanie poprzez wprowadzenie innych leków doustnych i/lub insuliny.

WYBÓR I MOŻLIWOŚCI
W opisanej sytuacji lekarz powinien wybrać taki model terapii, który będzie dla pacjenta najprostszy i najbezpieczniejszy. Celem lekarza jest dobór takich preparatów insuliny, dzięki którym możliwe jest dobre wyrównanie glikemii i zminimalizowanie ryzyka niedocukrzeń.

[1] Hierarchia potrzeb Masłowa (ang. needs hierarchy) – w psychologii – piramida potrzeb od najbardziej podstawowych (wynikających z funkcji życiowych), do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych.