Diabetyk | Doniesienia naukowe

Tenis nie dla każdego

Częste powikłanie wieloletniej cukrzycy  ̶ retinopatia ̶ wymaga nie tylko pomocy specjalistycznej (np. w postaci laseroterapii), zaostrzenia kontroli nad chorobą, ale także ograniczenia tych aktywności fizycznych, które mogą pogorszyć stan naszych oczu.

Cukrzyca sport, diabetyk.pl, cukrzyca, moja cukrzyca, sport, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2

Powszechnie przyjmuje się, że każdy sport jest dobry dla zdrowia. Okazuje się jednak, że w przypadku diabetyków, szczególnie tych wykazujących powikłania cukrzycy, kwestia aktywności fizycznej nie jest aż tak jednoznaczna. Retinopatia cukrzycowa to schorzenia polegające na rozroście patologicznych naczyń krwionośnych w oku, które w wyniku pękania powodują krwawienia wewnętrzne, tworzenie się błon i blizn, co z kolei może skutkować znacznym pogorszeniem a nawet utratą wzroku. W stanie ostrej retinopatii – kiedy w oku stwierdza się krwiste wybroczyny ̶ żaden wysiłek fizyczny nie jest wskazany. Jednak zaleczenie oczu dzięki laseroterapii  nadal nie zwalnia z ostrożności w doborze ćwiczeń fizycznych. Przede wszystkim należy unikać ćwiczeń powodujących napięcie i naprężenia ciała, co wpływa na napięcie w gałce ocznej, czyli np. podnoszenia ciężarów oraz ćwiczeń wymagających wstrzymywania oddechu (niedotlenienie). Należy także unikać nurkowania na dużych wysokościach, co z kolei grozi niebezpiecznym wzrostem ciśnienia w gałce ocznej. Konsekwencją laseroterapii jest zawężenie pola widzenia – utrata zdolności widzenia pereferyjnego, zewnętrznego. Z tego powodu niektóre sporty, takie jak np. tenis, stają się dla diabetyków z retinopatią niebezpieczne ̶ nie są oni w stanie dojrzeć piłki, która pojawia się nie z naprzeciwka, ale pod pewnym kątem, co może prowadzić do urazów głowy.

Dlatego warto zasięgnąć porady lekarza okulisty, jakie sporty są dla nas wskazane ze względu na stopień zaawansowania retinopatii.

Źródło:American Diabetes Association