Diabetyk | Życie z cukrzycą

TAJNIKI MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

Medycyna chińska liczy wiele tysiącleci, a jedną z jej metod – akupunkturę – Światowa Organizacja Zdrowia uznała za oficjalną metodę leczniczą.
Punkty akupunkturowe stymuluje się w przypadku wielu chorób i dolegliwości, w zależności od stosownych wskazań, ale tradycyjna medycyna chińska dysponuje również całym arsenałem punktów zwanych na przykład: punktami kobiecej urody, młodości, długowieczności, radości życia czy miłości doskonałej – których intrygujące Europejczyków nazwy doskonale obrazują ich zastosowanie.

Chinska medycyna - diabetyk.pl, cukrzyca, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, diabetyk
WIELE TYSIĘCY LAT TEMU…
Prehistoryczne początki akupunktury (łac. acus, igła; punctum, puncture, punkt, nakłuwanie) są bardzo odległe. O jej stosowaniu już w okresie neolitu (era kamienia gładzonego 10 tys. ̶–4 tys. lat p.n.e.) świadczą znalezione w wykopaliskach Toudaowa (Środkowa Mongolia) prymitywne kamienne igły używane do zabiegów akupresury i akupunktury.
Akupunktura znana i praktykowana była w Chinach już 3 tys. lat p.n.e.. Z czasów dynastii Shang (1765–1123 p.n.e.) pochodzą znalezione w miejscowości Zhen Chow akupunkturowe igły z jaspisu.
Czasy panowania legendarnego „żółtego cesarza” Huang Ti – wielkiego uczonego, wynalazcy i intelektualisty XXV w. p.n.e., były okresem bujnego rozwoju akupunktury, a cesarz, jej znawca i zwolennik, polecił zastąpić kamienne igły metalowymi.
Najstarszym zachowanym do dziś pisemnym dokumentem medycznym dotyczącym praktykowania akupunktury jest 18-tomowe dzieło Huangdi- Nei-Jing składające się z dwóch części, nazywane Kanonem medycyny, a napisane przez zespół lekarzy chińskich prawdopodobnie w latach 475–221 p.n.e. Pierwsza jego część dotyczy anatomii, fizjologii, patologii i terapii, druga poświęcona jest akupunkturze i przyżeganiu.