Diabetyk | Styl życia

SEKSUALNOŚĆ A DEPRESJA

Wiele osób nadużywa terminu depresja, by opisać stan przygnębienia, którego akurat doświadczają. Gdy choroba ta rzeczywiście ich dotyka, często nie są tego świadomi, co może mieć dla nich szereg negatywnych konsekwencji.

Depresja wywiera niekorzystny wpływ na funkcjonowanie chorego na poziomie intrapsychicznym. Może powodować powstawanie problemów w związku oraz pogłębiać już istniejące. Kłopoty mogą dotyczyć też życia seksualnego.

CZY TO DEPRESJA?
Do osiowych objawów depresji należy zaliczyć:

  • pogorszony nastrój,
  • utratę umiejętności cieszenia się czymkolwiek,
  • utratę energii.

depresja, cukrzyca, moja cukrzyca, depresja i cukrzyca, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, seksualnosc a depresja

Objawy, o których mowa powyżej, są też kryteriami diagnostycznymi służącymi rozpoznawaniu depresji. Poza wspomnianymi symptomami u chorego mogą wystąpić również zaburzenia apetytu, snu i tempa procesów poznawczych, trudności z koncentracją i zdolnością do myślenia. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że tym objawom w wielu przypadkach towarzyszą zaburzenia lękowe.
Pojawieniu się depresji sprzyjają choroby somatyczne, a zwłaszcza te przewlekle, poczynając od chorób serca, poprzez stwardnienie rozsiane, a kończąc na cukrzycy. Ta ostatnia sama w sobie powoduje problemy w funkcjonowaniu seksualnym. Badania pokazują, że diabetycy częściej chorują na depresję niż osoby bez cukrzycy (24% versus 17%).

CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA
Szacuje się, że nawet ponad 70% osób z depresją może doświadczać różnego rodzaju zaburzeń seksualnych. W ogólnej populacji rozpowszechnienie zaburzeń jest mniejsze – dotyczy 43% kobiet i 31% mężczyzn.