Diabetyk | Styl życia

KONSTRUKTYWNY DIALOG

Jak rozmawiać, żeby zostać zrozumianym i osiągnąć zamierzony cel? Oto kilka ważnych zasad sprzyjających efektywnemu prowadzeniu rozmów.

SPRECYZUJ CEL ROZMOWY

Ważne jest, abyśmy rozpoczynając rozmowę, mieli świadomość, jaki chcemy osiągnąć rezultat. Czy chcemy dowiedzieć się czegoś od rozmówcy, czy chcemy go o czymś poinformować czy może chcemy z nim coś załatwić. Najpierw samemu zastanówmy się i określmy ten cel, a następnie jasno przedstawmy go rozmówcy. Na przykład: „Chciałabym z tobą porozmawiać o naszych planach urlopowych”; „Mam problem z obliczaniem bolusów. Chcę, żebyś mi w tym pomógł”; „Potrzebuję się komuś wygadać. Może spotkamy się w najbliższy weekend?”.

Konstruktywny dialog, diabetyk.pl, cukrzyca, edukacja, leczenie, dialog, rozmowa, dialog konstruktywny, życie z cukrzycą

Świadomość celu rozmowy jest szczególnie istotna w sytuacjach, kiedy spodziewamy się, że nasz rozmówca może reagować w sposób sprzyjający zgubieniu przez nas głównego wątku – próbować unikać tematu, zamieniać wszystko w żart czy obwiniać nas, atakować, reagować agresywnie. Wtedy cel rozmowy będzie dla nas punktem odniesienia.

WYRAŻAJ SIĘ JASNO I KONKRETNIE

Pamiętajmy o dopasowaniu naszego sposobu mówienia do rozmówcy. To ważne zwłaszcza w komunikacji rodzic – dziecko. Starajmy się unikać zbyt długich zdań, a zamiast nich mówmy krótkimi zdaniami, starając się podkreślać najważniejsze informacje. Jednocześnie pamiętajmy, aby nie posługiwać się skrótami myślowymi. My bowiem wiemy, o co nam chodzi, nasz rozmówca niekoniecznie – ma się tego od nas dowiedzieć.