Diabetyk | cukrzyca typu 2

SAMOKONTROLA W ZARZĄDZANIU CUKRZYCĄ TYPU 2

Cukrzyca niesie ze sobą ryzyko późnych powikłań, ale można je znacząco zmniejszyć, utrzymując odpowiednie poziomy glukozy we krwi. O ile konieczność częstego mierzenia stężenia glukozy we krwi u osób z cukrzycą typu 1 jest oczywista, o tyle w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2, niewymagającą podawania insuliny, nie ma jednoznacznych zasad i zaleceń.

Cukrzyca typu 2 nie jest stanem constans. W początkowej fazie manifestuje się w postaci zmniejszonej zdolności organizmu do produkowania endogennej insuliny i insulinooporności. Zmiana stylu życia może na pewien czas zahamować rozwój choroby. Po tym okresie konieczne staje się włączenie do terapii leków doustnych, a następnie insuliny. Każdy z tych etapów wymaga nieco innego trybu samokontroli, inaczej mówiąc, samokontrola ewoluuje wraz z rozwojem choroby.

ART_swzct2_17

O czym nam mówi wartość hemoglobiny?
Wskaźnikiem wyrównania cukrzycy, czyli dobrego nią zarządzania, jest hemoglobina glikowana – HbA1c. Oddaje ona dosyć wiernie średnią wartość naszych glikemii z okresu ostatnich sześciu – ośmiu tygodni. Jest wiele badań potwierdzających fakt, że utrzymywanie się podwyższonych wyników HbA1c wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań cukrzycy, natomiast redukcja wartości hemoglobiny bezpośrednio skutkuje zmniejszeniem tego ryzyka. Jednakże hemoglobina glikowana badana jest zazwyczaj raz na dwa lub trzy miesiące (a czasem rzadziej), w związku z czym pacjent otrzymuje po tym badaniu tylko ogólną informację, czy leczenie jest prowadzone prawidłowo. Wskaźnik ten niekiedy może okazać się zbyt mało precyzyjny, dlatego, aby ocenić stopień wyrównania choroby w krótszych niż miesięczne okresy czasu, należy prowadzić samokontrolę glikemii.