PRENUMERATA

Prenumeratę „Diabetyka” można rozpocząć od dowolnego numeru pisma, ale zawsze z miesięcznym wyprzedzeniem. Prenumerata zagraniczna jest droższa i wynosi 176 zł. Prosimy o czytelne (drukowanymi literami) wypełnienie wszystkich czterech odcinków przekazu. Odcinek docierający do naszego banku jest dla nas zamówieniem.

35,00 zł – przy wpłacie za 6 numerów

65,00 zł – przy wpłacie za 12 numerów

Nazwa banku i numer rachunku:
Bank Gospodarki Żywnościowej Sa O/W-wa
Nr rachunku: 70 2030 0045 1110 0000 0110 9010

Prenumeratę DIABETYKA, pojedyncze egzemplarze magazynu i książkę Ragnara Hanasa „Cukrzyca typu 1 u dzieci, młodzieży i dorosłych” możesz zamówić przez telefon lub e-mail. Reklamacje przyjmuje i udziela dodatkowych informacji dział prenumeraty:

02-495 Warszawa
ul. Św. Wincentego 124 lok. 136,
tel. 48 22 662 11 07
Fax 48 241 24 38

mail-ikona_s

Możliwe są następujące formy płatności:
–    wpłata kwoty na poczcie lub w banku na konto firmy DIA-POL Sp. z o.o. – wydawcy miesięcznika DIABETYK
–    przelew z twojego konta internetowego na konto wydawcy


Wpłata gotówki na poczcie lub w banku na konto wydawcy
Jeśli chcesz zamówić prenumeratę dokonując wpłaty na poczcie lub w banku (przy okienku), albo zlecić przelew osobiście, bezpośrednio w banku. Po wpisaniu wszystkich danych należy dokonać wpłaty na poczcie lub w banku..


Przelew ze swojego konta internetowego na konto wydawcy
Jeżeli korzystasz z internetowego konta banku, który prowadzi twój rachunek, możesz zamówić prenumeratę poprzez wysłanie przelewu na odpowiednią kwotę wpisując dane wydawcy, nr rachunku oraz informację w tytule przelewu: Prenumerata DIABETYKA … (do wyboru: zwykła 6 numerów, zwykła 12 numerów). Po otrzymaniu potwierdzenia z twojego banku, firma DIA-POL Sp. z o.o. uruchamia prenumeratę i co miesiąc wysyła DIABETYKA na wskazany w przelewie adres odbiorcy.


Ochrona danych osobowych prenumeratora miesięcznika Diabetyk

Administratorem danych osobowych podanych przez prenumeratora w ramach prenumeraty miesięcznika Diabetyk jest DIA-POL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-291) przy ulicy Św. Wincentego 124 lok. 136.  Kontakt do Administratora danych: adres e-mail: sprzedaz@diabetyk.pl. Dane osobowe udostępnione Administratorowi będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w celu realizacji prenumeraty miesięcznika (w tym rozliczeniu, dostarczeniu wydawnictwa do prenumeratora)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu rozliczenia realizacji umowy, a następnie do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Prenumerator podając swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prenumerator podając swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych i do kopii danych. Prenumerator, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, ma prawo wnieś skargę do organu nadzorczego. Administrator danych informuje, że dane podane przez prenumeratora nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane. Dane osobowe podane przez prenumeratora będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: firmy  współpracujące przy realizacji usługi wysyłki miesięcznika do prenumeratora, firmy wykonujące usługi  księgowe.  Podanie Administratorowi  danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy prenumeraty.