Diabetyk | Doniesienia naukowe

Papierosy bardziej szkodzą kobietom

Mimo oczywistej szkodliwości palenia papierosów liczba entuzjastów tego nałogu nie maleje. Co więcej, przybywa palących kobiet oraz bardzo młodych osób. Tymczasem najnowsze badania wykazują, że kobiety palące papierosy są o 25% bardziej zagrożone chorobą wieńcową w porównaniu z palącymi mężczyznami.

Wśród przyczyn powodujących tę różnicę bierze się pod uwagę odmienności wynikające z płci oraz to, że kobiety palą papierosy bardziej intensywnie, a przez to wdychają większe ilości szkodliwych substancji chemicznych zawartych w dymie. Autorzy ustalili ten wzrost ryzyka na podstawie analizy historii chorób 4 milionów osób, u których wystąpiło 67 tys. poważnych ataków serca. Stwierdzono ponadto, że kobiety palące papierosy są dwukrotnie bardziej narażone na zachorowanie na raka płuc w porównaniu z mężczyznami.

papierosy cukrzyca,. diabetyk.pl - papierosy cukrzyca, moja cukrzyca, papierosy, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2

Badacze z Uniwersytetu Minnesota z Johns Hopkins Hospital w Baltimore zwracają uwagę, że liczba palących kobiet wzrasta szczególnie w krajach o średnich i niskich dochodach. Palenie papierosów bywa tam błędnie uważane za przejaw wyższego statusu społecznego. Autorzy raportu podkreślają, że działania prozdrowotne na rzecz zaprzestania palenia powinny być adresowane do całego społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, postrzeganych przez przemysł tytoniowy jako atrakcyjna grupa klientów. Promocja zdrowych zachowań powinna być organizowana na poziomie globalnym, krajowym oraz indywidualnym.
W tym samym czasie opublikowano inne doniesienie na temat szkodliwości palenia papierosów. Autorzy raportu, dr Alann Chamberlain i wsp. z Mayo Clinic w Rochester, stwierdzili że palenie papierosów zwiększa aż o 89% ryzyko wystąpienia migotania przedsionków. Zaprzestanie palenia zmniejsza to ryzyko o 12% w porównaniu z osobami, które nadal palą. Warto podkreślić, że dym tytoniowy działa szkodliwie zarówno na palacza, jak i jego najbliższe otoczenie. Zakres szkodliwego oddziaływania dymu tytoniowego jest bardzo duży, między innymi z powodu ponad 4 tys. substancji chemicznych wchodzących w jego skład i wywierających niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.