Diabetyk | Życie z cukrzycą

PACJENT MA SWOJE PRAWA

Każdy z nas prędzej czy później staje się pacjentem – korzysta z badań diagnostycznych, porady lekarza czy leczenia. Jako pacjenci mamy swoje prawa, między innymi do uzyskania informacji o stanie zdrowia, poszanowania intymności i godności, dostępu do dokumentacji medycznej.
Przestrzeganie praw pacjenta jest obowiązkiem Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (w tym szpitali, przychodni), osób wykonujących zawód medyczny.

Pacjent prawa, diabetyk.pl, cukrzyca typu 1, prawa, cukrzyca typu 2, pacjent, cukrzyca, moja cukrzyca, pacjent prawa

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia świadczeń powinna być tworzona kolejka do skorzystania z np. badania czy leczenia. Kolejka ta powinna opierać się na przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedurze.

Pacjent ma prawo żądać, aby zajmujący się nim lekarz, pielęgniarka bądź położna zasięgnęli opinii odpowiednio: innego lekarza, pielęgniarki czy położnej. Dodatkowo można domagać się, by lekarz zwołał konsylium lekarskie. Nie oznacza to, że w każdej sytuacji zostanie zasięgnięta taka opinia czy konsultacja. Lekarz, pielęgniarka lub położna mogą odmówić zasięgnięcia opinii innych specjalistów, o ile uznają, że nasze żądanie jest bezzasadne. Fakt zgłoszenia naszego żądania i ewentualnej odmowy powinien być odnotowany dokumentacji medycznej.

Prawo do informacji

Mamy prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia. Osoba, która ukończyła 16 lat lub jej opiekun (przedstawiciel ustawowy) mają prawo do uzyskania przystępnej informacji o stanie zdrowia, tj. postawionej diagnozie, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczenia, przewidywanych następstwach tego leczenia lub jego zaniechania, o możliwych wynikach leczenia oraz o rokowaniach. Po uzyskaniu tych informacji mamy prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie. W przypadku osób poniżej 16. roku życia lekarz powinien udzielić im informacji o diagnozie i leczeniu w takim zakresie oraz w formie, w jakiej jest to potrzebne do dalszego leczenia.