Diabetyk | Doniesienia naukowe

Osesek przy słodkiej piersi

Karmienie piersią przez matki, u których zdiagnozowano cukrzycę ciążową, przez okres co najmniej sześciu miesięcy pozwala chronić ich potomstwo przed otyłością w okresie dziecięcym.
Dzieci matek z cukrzycą ciążową, które były karmione piersią przez okres sześciu miesięcy bądź dłużej, nie miały tendencji do nadmiernego przyrostu masy ciała w okresie dziecięcym (6 ̶13 lat). Innymi słowy, prawdopodobieństwo otyłości było u nich takie samo jak w przypadku populacji dzieci matek bez cukrzycy. Krótszy okres karmienia piersią zwiększał ryzyko otyłości u dzieci. Wyniki tych badań sugerują, że karmienie piersią powinno być szczególnie promowane wśród kobiet chorujących na cukrzycę ciążową jako element prewencji otyłości. Wiadomo, że dzieci matek z cukrzycą nie tylko wykazują zwiększone ryzyko otyłości, ale także rozwoju cukrzycy typu 2 w późniejszym wieku, dlatego też karmienie piersią można potraktować także jako element profilaktyki przed późniejszym rozwojem cukrzycy typu 2.

Cukrzyca ciazowa, cukrzyca, diabetyk, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca, cukrzyca w ciazy

Wcześniejsze badania wykazały, że dzieci matek z cukrzycą ciążową są bardziej skłonne do otyłości w okresie dzieciństwa, co tłumaczy się tym, że już będąc w brzuchu matki, pod wpływem zwiększonej ilości glukozy w jej krwi są one „programowane” do szybszego przybierania na wadze.

Badacze podkreślają, że równie ważne co propagowanie karmienia niemowląt piersią jest diagnozowanie kobiet pod względem cukrzycy ciężarnych, bowiem dzięki temu możliwe będzie optymalne odżywianie dziecka zarówno w okresie prenatalnym, jak i neonatalnym.

Poza bardzo istotnym czynnikiem, jakim jest powstająca dzięki karmieniu piersią więź dziecka z matką, niesie ono daleko bardziej znaczące korzyści dla jego rozwoju i zdrowia niż pokarm sztuczny. Do udowodnionych korzyści karmienia piersią należą: zmniejszenie ilości infekcji oddechowych u dziecka, zmniejszenie ryzyka astmy i atopii, zmniejszenie ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 1 i 2. Obecne badanie potwierdzają, że karmienie piersią dzieci matek z cukrzycą ciążową chroni je także przed rozwinięciem otyłości.

Źródło: Diabetes News Today