Diabetyk | Odżywanie

ŻYWNOŚĆ ZMODYFIKOWANA GENETYCZNIE

Statystyczny konsument ze zjednoczonej Europy poświęca zaledwie 30 sekund na zapoznanie się z treścią informacji wydrukowanej na produkcie spożywczym i podjęcie decyzji o zakupie. Spieszy się prawdopodobnie do dalszych zakupów lub wylegiwania się przed telewizorem i automatycznego pochłaniania nabytych przekąsek. Tymczasem zakupy żywności są ważną sprawą, której warto poświęcić więcej uwagi, bo od tego co zjadamy, zależy nasze zdrowie.

Decyzja podjęta w sprinterskim tempie podczas zakupów ma dalekosiężny wpływ na zdrowie współczesnego człowieka. Decyduje o tym nie tylko zawartość tłuszczu, soli czy witamin w nabywanych produktach, ale również fakt, że w ostatnich latach pojawiły się kolejne produkty nieobojętne dla naszego zdrowia. To żywność zmodyfikowana genetycznie (GMO).

żywność modyfikowana genetycznie, żywność, modyfikowana genetycznie, cukrzyca, odżywianie, dieta, żywienie, zdrowe odżywianie

Ewolucja i rewolucja w przyrodzie

Z lekcji przyrody pamiętamy, że proces ewolucji trwa bardzo długo, a wszystko w nim odbywa się drogą bardzo powolnych, niewielkich zmian. Tymczasem rozwój inżynierii genetycznej pozwolił na szybkie wprowadzanie w warunkach laboratoryjnych obcych gatunkowo genów do organizmów roślin, co istotnie przyspiesza powstawanie nowych gatunków. Te laboratoryjnie wytworzone rośliny wywierają złożony, nierzadko niszczący wpływ na środowisko naturalne i w sposób trudny do dokładnego zdefiniowania oddziałują na zdrowie konsumentów.

Wprowadzenie do upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie ma charakter procesu nieodwracalnego – raz wypuszczone z laboratoriów, zawsze będą stanowić składnik przyrody, niezależnie od zmieniających się decyzji czy przepisów. Do najważniejszych negatywnych skutków upowszechnienia roślin zmodyfikowanych genetycznie zalicza się: szkodliwy wpływ na różnorodność krajobrazu rolniczego, zaburzenie stanu gleb (zmiany w składzie bakteriologicznym i w zakresie oddychania gleby), naruszenie zasad symbiozy poszczególnych gatunków żyjących w przyrodzie, zagrożenie dla roślin dzikich, zagrożenie dla zwierząt dzikich i udomowionych, zagrożenie dla owadów zapylających rośliny kwiatowe oraz zagrożenie dla organizmów wodnych.