Diabetyk | Odżywanie

WALCZYMY Z HIPERCHOLESTEROLEMIĄ

Jak zmniejszyć w diecie zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych? Lekarze zalecają intensywne leczenie obniżające podwyższone stężenie cholesterolu we krwi u osób z hipercholesterolemią, ponieważ znacznie zwiększa ona ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych rozwijających się na tle miażdżycy (np. choroby niedokrwiennej serca, chorób obwodowych naczyń krwionośnych, m.in. kończyn dolnych, objawiających się tzw. „chromaniem przestankowym”, udaru mózgu, tętniaka aorty).

hipercholesterolemia, diabetyk.pl, cukrzyca, moja cukrzyca, dieta, edukacja, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, hipercholesterolemia

Choroby sercowo-naczyniowe, rozwijające się na tle miażdżycy, są przyczyną prawie połowy zgonów w Polsce. Hipercholesterolemia występuje u 67% mężczyzn i u 64% kobiet w wieku 20–74 lata (według badania WOBASZ). Przedstawiamy praktyczne sposoby dietetyczne ułatwiające walkę z bardzo wysokim poziomem cholesterolu.

Kiedy rozpoznaje się hipercholesterolemię?

Według ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, 2003, 2007), a także Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, hipercholesterolemię rozpoznaje się wówczas, gdy:

  • stężenie cholesterolu całkowitego wynosi TC =>190 mg/dl (5 mmol/l),
  • i/lub stężenie cholesterolu LDL =>115 mg/dl (3 mmol/l).

Jednak docelowe stężenia zarówno cholesterolu całkowitego, jak i cholesterolu LDL u danego pacjenta zależą od stopnia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Osobom z niskim ryzykiem zaleca się zmniejszenie poziomu cholesterolu całkowitego poniżej 190 mg/dl, zaś cholesterolu LDL poniżej 115 mg/dl.

Natomiast docelowe wartości dla osób znajdujących się w grupie najwyższego ryzyka, głównie ze stwierdzoną klinicznie chorobą układu krążenia na podłożu miażdżycy lub z cukrzycą, wynoszą:

  • stężenie cholesterolu całkowitego <175 mg/dl (4,5 mmol/l), a jeżeli jest to możliwe do osiągnięcia, to nawet <155 mg/dl (4 mmol/l)
  • stężenie cholesterolu LDL <100 mg/dl (2,5 mmol/l), a jeżeli jest to możliwe do osiągnięcia, to <80 mg/dl (2 mmol/l).