Diabetyk | Terapia

NIE BOJĘ SIĘ NIEDOCUKRZEŃ

Zdarza się, że pacjenci z cukrzycą typu 2 odwlekają moment wdrożenia do leczenia insuliny z powodu obaw związanych z możliwością wystąpienia niedocukrzenia. W przypadku, gdy istnieje medycznie uzasadniona konieczność zastosowania insuliny, nie warto rezygnować z terapii nią, ponieważ insulina poprawia jakość życia i jest jedynym lekiem zabezpieczającym przed rozwojem późnych powikłań cukrzycy.

Cukrzycę należy leczyć skutecznie, doprowadzając w rezultacie do normoglikemii. Źle leczona przez wiele lat choroba doprowadza do nieodwracalnych powikłań, które utrudniają pacjentom życie i ograniczają ich samodzielność. Dążenie do uzyskania prawidłowych wartości glikemii niesie za sobą ryzyko pojawienia się niedocukrzenia. Należy zatem zrobić wszystko, co możliwe, aby uchronić się przed wystąpieniem tego niebezpiecznego stanu.

Cukrzyca typu 2, cukrzyca typu 1, moja cukrzyca, diabetyk.pl - leczenie, cukrzyca

WIEM

Pierwszą i podstawową zasadą uniknięcia niedocukrzenia (inaczej hipoglikemii) jest posiadanie obszernej wiedzy dotyczącej tego powikłania – jego rodzajów, objawów, zasad postępowania w trakcie i po jego incydencie. Hipoglikemia klasyczna – zbyt niski poziom glukozy we krwi – towarzyszy leczeniu cukrzycy typu 1 i typu 2. Niedocukrzenie rozpoznaje się przy obniżeniu stężenia glukozy poniżej 55 mg/dl (3,0 mmol/l) niezależnie od występowania objawów. Najczęstsze objawy hipoglikemii to: zimne poty, przyspieszone bicie serca, drżenie mięśniowe, napad wilczego głodu, zaburzenia myślenia, orientacji lub mowy, zaburzenia ostrości widzenia, nieadekwatne do sytuacji zachowania lub ból głowy.