Diabetyk | Powikłania cukrzycy

NERKI SKRUPULATNIE KONTROLOWANE

Obecnie diabetycy mają szansę na coraz wcześniejsze wykrywanie nieprawidłowości w pracy nerek, natomiast pacjenci z już zdiagnozowanym upośledzeniem ich funkcji mają dostęp do leczenia nerkozastępczego. Coś, co dzisiaj wydaje się oczywistością, jeszcze 40 lat temu praktycznie nie funkcjonowało. O olbrzymim postępie w leczeniu diabetyków z nefropatią cukrzycową mówił prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski. Z kolei dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec dzieliła się z uczestnikami gdańskiej konferencji swoimi doświadczeniami w diagnostyce i leczeniu najwcześniejszych zmian w nerkach u chorych na cukrzycę.

Nerki skrupulatnie kontrolowane - diabetyk.pl, powikłania cukrzycy, diabetyk

CUKRZYCA I NERKI – ZWIĄZEK WYSOKIEGO RYZYKA
Cukrzyca przez wiele wieków była traktowana jako choroba nerek. Z upływem czasu „oddano” ją endokrynologom, którzy obecnie przekształcili się w diabetologów. W opisie z 1 w. p.n.e, odnoszącym się do cukrzycy, czytamy: „życie jest krótkie, bolesne, nieprzyjemne, pragnienie nie do ugaszenia, a pęcherz i nerki nie przestają produkować moczu”. Opis ten w pełni zgadza z tym, co dzisiaj wiemy o chorobie, choć fakt, że cukrzyca nie jest schorzeniem nerek odkryto dopiero w XVIII w. Jest jednym z zaburzeń endokrynnych, w których występuje nadprodukcja hormonów wykazujących działanie kontrregulacyjne w stosunku do insuliny. Będąc chorobą endokrynną, negatywnie wpływa na pracę nerek, przede wszystkim powodując cukrzycową chorobę nerek, której pierwsze opisy histopatologiczne pochodzą z XIX w.