Diabetyk | Doniesienia naukowe

Nadwaga i otyłość wśród młodych Polaków

Stan zdrowia młodych Polaków, tj. 18–34 lat, jest ważny także z punktu widzenia wyznaczenia priorytetów polityki zdrowotnej. Będzie on miał bowiem wpływ na demografię, rozwój gospodarki oraz na koszty – pośrednie i bezpośrednie – leczenia oraz rent. Badanie NATPOL 2011 pokazuje niekorzystne tendencje zdrowotne w kontekście nadwagi i otyłości oraz poziomu cholesterolu w tej grupie wiekowej.

Cukrzyca nadwaga, diabetyk.pl, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, cukrzyca, moja cukrzyca, nadwaga, otylosc

Odsetek osób z nadwagą w przedziale 18–34 lata wzrósł z 21,5% w 2002 r. do 25,7% w badaniu z br. Problem ten widoczny jest zwłaszcza u mężczyzn: 36,1% (wzrost o 6,2%). Powiększył się także odsetek otyłych młodych ludzi: 9,1% (wzrost o 2,2%), głównie kobiet – 7,4% w 2011 r. wobec 4,4% 9 lat wcześniej. Zmniejsza się także odsetek osób z poziomem „dobrego” cholesterolu HDL we krwi: 56% było w 2002 r., obecnie 50,1%. Aż u 33,5% osób w wieku 18–34 lat stwierdzono hipercholesterolemię, czyli co trzeci młody Polak ma zbyt wysoki poziom całkowity cholesterolu. „Wyniki dotyczące nadwagi i otyłości oraz wysokiego poziomu całkowitego cholesterolu u ludzi młodych wskazują na konieczność podjęcia pilnych działań w celu edukacji tej grupy wiekowej oraz profilaktyki. Tendencje zdrowotne u ludzi młodych, które zostały ujawnione w tym badaniu, każą również zastanowić się nad odpowiednimi programami i działaniami skierowanymi do najmłodszego pokolenia, by jak najwcześniej wzbudzić w nich świadomość troski o własne zdrowie, odpowiedniego odżywania się i konieczności prowadzenia aktywności fizycznej. W przeciwnym przypadku, całe społeczeństwo będzie ponosić tego konsekwencje w aspekcie zdrowotnym, emocjonalnym, społecznym i ekonomicznym.” – powiedział dr hab. Tomasz Zdrojewski, koordynator projektu badawczego NATPOL 2011.