Diabetyk | Kontrola cukrzycy

MATKI DZIECI Z CUKRZYCĄ

Specyfika procesu leczenia dziecka chorego na cukrzycę typu 1 nie pozostawia wątpliwości – terapia jest trudna i złożona. Diagnoza choroby, pociągająca za sobą natychmiastowe i niemalże równoczesne wdrażanie wszystkich elementów leczenia, powoduje, że reorganizacji ulega życie całej rodziny.

Cukrzyca, diabetyk.pl: cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, cukrzyca, moja cukrzyca, diabetyk.pl

Wydaje się oczywiste i naturalne, że wymogi choroby i jej konsekwencje w największym stopniu wpływają na dotychczasowe funkcjonowanie rodziców dziecka. Ale z potocznego doświadczenia, jakie można wynieść z gabinetów pielęgniarek i lekarzy diabetologów, wynika, że to zwykle matka jest tą osobą w systemie rodzinnym, dla której cukrzyca dziecka oznacza najbardziej znaczące zmiany w życiu, istotnie wpływa na pełnione przez nią role w rodzinie. Branie na siebie całej odpowiedzialności za nadzorowanie procesu leczenia, a co za tym idzie odczuwanie znacznego obciążenia psychicznego, w dużej mierze przyczyniają się do tego, że matki dzieci z cukrzycą często doświadczają stanów depresyjnych oraz silnego stresu. Takie stany pojawiają się zwłaszcza w ciągu pierwszego roku od zdiagnozowania choroby. Dodatkowo mogą być wzmacniane przez poczucie izolacji i osamotnienia, zwłaszcza u tych kobiet, które w związku z chorobą dziecka  rezygnują z aktywności zawodowej.

Relacja matka – dziecko
Większość badaczy zajmujących się problemami rodzin z dzieckiem chorym na cukrzycę typu 1 w pierwszej kolejności bierze pod lupę relację matka – chore dziecko. Oto ich wnioski. Przede wszystkim potwierdza się to, o czym już krótko wspomniano wyżej. Pomimo że z chorobą skonfrontowany zostaje cały system rodzinny, to członkiem rodziny, który najsilniej  angażuje się w opiekę nad dzieckiem prawie zawsze jest matka. Potwierdzono, że jeśli dziecko, niezależnie od wieku i płci, postrzega brak matczynego zaangażowania, gorzej  dostosowuje się do wymagań leczenia cukrzycy.