Konferencja Nowe wytyczne - diabetyk.pl, informacje, cukrzyca, kardiologia, leczenie, konferencja, miażdżyca, towarzystwo kardiologiczne, choroby serca

Konferencja Nowe wytyczne

Konferencja „Nowe wytyczne” pod patronatem Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W dn. 24 maja 2016 r. we Florencji (Włochy) ogłoszone zostaną nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (a także wielu innych europejskich towarzystw naukowych) dotyczące profilaktyki chorób układu krążenia. Prawie w tym samym czasie w Polsce wskażemy na najważniejsze zmiany w wytycznych. Eksperci omówią zalecane postępowanie w pierwotnej i wtórnej profilaktyce chorób serca i naczyń.

Skuteczna profilaktyka jest jednym z czynników warunkujących zdrowie populacji. Właściwe wykrywanie i leczenie czynników ryzyka miażdżycy jest obecnie uważane za podstawę nowoczesnego postępowania, także u osób z objawami chorób powstających na podłożu miażdżycy.

24 maja 2016 r., Kraków, hotel Holiday Inn, ul. Wielopole 4
Organizator :  Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Strona www :  http://www.nowewytyczne.pl

Redakcja