Diabetyk | Życie z cukrzycą

KOLEJKA DO LECZENIA

Warto wiedzieć, że listy oczekujących podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu, ocenie:

  • w przypadku szpitali – zespołu oceny przyjęć powołanego przez dany szpital,
  • w przypadku świadczeń specjalistycznych – kierownika danej poradni.

Cukrzyca leczenie, diabetyk.pl, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca, leczenie

Do zadań zespołu oceny przyjęć oraz kierownika poradni należy ocena list osób oczekujących na świadczenie pod względem m.in.: czasu oczekiwania, zasadności przyczyn zmiany terminów udzielenia świadczenia.
Nigdzie nie jest określone, że świadczeniodawca – przychodnia, szpital ma wyznaczać określone dni na zapisy do specjalistów. Prawo dotyczące udzielania świadczeń nie precyzuje tego typu wymogów, oznacza to, że zapisy do lekarza czy na leczenie w szpitalu mają być dokonywane w godzinach pracy danego świadczeniodawcy.

Co miesiąc świadczeniodawca przekazuje do danego oddziału wojewódzkiego NFZ informacje dotyczące: liczby oczekujących i średni czas oczekiwania. Informacje te są publikowane i aktualizowane przez Oddział NFZ na stronie internetowej – www.nfz.gov.pl, można je także uzyskać telefonicznie. Każdy oddział wojewódzki NFZ ma obowiązek informowania na żądanie pacjenta o przychodniach, szpitalach posiadających umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania.