Diabetyk | Życie z cukrzycą

KOLEJKA DO LECZENIA

Cukrzyca leczenie, diabetyk.pl, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca, leczenieJeżeli wystąpią okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ustalania terminu wizyty czy hospitalizacji, a które uniemożliwiają przyjęcie w określonym wcześniej terminie, powinien być o tym powiadomiony pacjent. Informacja ta powinna dotyczyć zmiany terminu, jak i podania przyczyny jego przełożenia. Należy pamiętać o tym, że także pacjent jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia świadczeniodawcy o niemożności stawienia się na określoną wizytę. W takiej sytuacji jest on skreślany z listy osób oczekujących. Skreślenia z listy dokonuje się także w sytuacji:

  • wykonania świadczenia, u świadczeniodawcy, do którego był zapisany pacjent,
  • zaprzestania wykonywania danego świadczenia w przychodni czy szpitalu, do którego była zapisana dana osoba.

Jeżeli pacjent zostanie skreślony z listy, jest to także odnotowywane – określana jest data oraz powód skreślenia.

Uwaga! Pacjent, który otrzymał skierowanie do specjalisty, może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy – oznacza to, że możemy zapisać się tylko do jednego specjalisty czy szpitala.
Świadczeniodawca kwalifikuje pacjenta do jednej z dwóch kategorii medycznej:

  • przypadek pilny – jeżeli jest konieczność udzielenia pilnego świadczenia ze względu na szybko pogarszający się stan zdrowia lub znaczące zmniejszenie szans powrotu do zdrowia,
  • przypadek stabilny – nie stanowiący stanu nagłego i nie wymagający pilnego udzielenia świadczenia.

Osoba, która zgłasza się po udzielenie świadczenia zdrowotnego, jest umieszczana na liście oczekujących po stwierdzeniu, że posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju. Pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do przypadków pilnych, mają pierwszeństwo w przyjęciu do lekarza, szpitala przed osobami określonymi jako przypadek stabilny.