Diabetyk | Doniesienia naukowe

Insulina podawana donosowo chroni przed chorobą Alzheimera

Dr Suzanne Craft i wsp. z amerykańskiego Szpitala dla Kombatantów w Seattle odkryli, że u osób otrzymujących insulinę podawaną donosowo przez okres 4 miesięcy w dawce 20 jednostek poprawiły się wyniki testów pamięciowych stosowanych w diagnostyce choroby Alzheimera.

Insulina donosowa, diabetyk.pl - cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzycy, insulina donosowa, insulina

Już wcześniej wykazywano, że insulina hamuje powstawanie białek beta-amyloidu, których odkładanie się w mózgu jest charakterystyczne dla choroby Alzheimera. Rosnąca z wiekiem niewrażliwość na insulinę sprzyja odkładaniu się złogów tego białka. W badaniach dr Suzanne Craft i wsp. wykazano, że lepsze wyniki ochronnego działania insuliny występują u młodszych osób. Autorzy sądzą, że donosowe podawanie insuliny może być sposobem na opóźnienie wystąpienia zmian otępiennych. Nie obserwowano istotnych działań niepożądanych wynikających z takiej drogi podawania insuliny. Wyniki badania opublikowało prestiżowe pismo „Archives of Neurology”.

Źródło: http://tnij.org/nelh

KK