Diabetyk | Życie z cukrzycą

INSULINA I GLUKOZA – UKŁAD ZALEŻNOŚCI

Aby organizm mógł funkcjonować prawidłowo, wszystkie jego komórki muszą mieć zapewniony stały dopływ glukozy. Z niej bowiem powstają – w wyniku jej rozpadu pod wpływem tlenu –  elementy niezbędne do pracy komórek: energia, dwutlenek węgla i woda. Jednak aby glukoza mogła wniknąć do wnętrza komórek narządów i spełnić swoją rolę, potrzebna jest insulina. Innymi słowy: glukoza i insulina razem utrzymują organizm przy życiu.
Jak wiadomo, źródłem „paliwa” (glukozy) dla organizmu i różnych procesów w nim zachodzących jest pożywienie. To właśnie jego jakość i ilość mają bezpośredni wpływ na stan zdrowia. Zanim jednak spożyte jedzenie przekształci się w niezbędne do życia składniki pokarmowe (węglowodany, tłuszcze i białka) oraz odżywcze (minerały i witaminy), przechodzi długą drogę trawienia i poddawane jest wielu skomplikowanym przemianom.

Insulina i glukoza. Diabetyk.pl: cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca, insulina, diabetyk

DROGĄ UKŁADU POKARMOWEGO
Proces trawienia pożywienia zaczyna się w jamie ustnej – tutaj enzym amylaza ślinowa przerywa wiązania chemiczne skrobi (cukru o długich łańcuchach). Rozdrobniony pokarm trafia do żołądka i tam jest rozkładany przez kwasy żołądkowe. Tak powstała „papka” przechodzi niewielkimi porcjami przez dolny otwór żołądka (odźwiernik) do jelita cienkiego, gdzie  poddawana jest kolejnym przemianom za pomocą enzymów trawiennych trzustki oraz błony śluzowej jelita. To stąd zawarte w pożywieniu węglowodany, rozłożone do cukrów prostych  przedostają się do krwi. Wcześniej glukoza nie jest wchłaniana – ani z błony jamy ustnej, ani z żołądka. Dlatego szybkość opróżniania żołądka (przedostawania się treści pokarmowej do jelita cienkiego) znacząco wpływa na szybkość przenikania glukozy do krwiobiegu, a zarazem na tempo wzrostu wartości glikemii.
Z jelita cienkiego to, co zostało z jedzenia przechodzi do jelita grubego kończącego się odbytnicą. Niestrawione i niewykorzystane przez organizm resztki pokarmu są wydalane.