Diabetyk | leczenie

HIPERGLIKEMIA

Postęp w leczeniu cukrzycy typu 1 jest rezultatem coraz szerszej dostępności usystematyzowanych programów edukacji dla osób z cukrzycą i metod samokontroli, oraz doskonalenia sposobów stosowania insuliny. Pomimo tego u znacznej części dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. występuje przewlekła hiperglikemia.
Jedną z przyczyn niepowodzenia terapeutycznego jest ciągle jeszcze niedostateczna edukacja pacjentów i ich rodzin w kwestii konieczności uwzględnienia zmiennego indywidualnego zapotrzebowania na insulinę, jak i zmian jej wchłaniania oraz niedostateczna motywacja osób z cukrzycą i współpraca ze strony dzieci, młodzieży i ich rodziców.
Za hiperglikemię uznaje się wszystkie wartości stężenia glukozy we krwi powyżej 160mg% (określając dokładniej są to wszystkie wartości powyżej indywidualnie wyznaczonego zakresu docelowego).

Hiperglikemia - diabetyk.pl: cukrzyca, diabetyk, hiperglikemia, leczenie

U dzieci i młodzieży hiperglikemia może być spowodowana przez następujące czynniki:

  • Nieoszacowanie szybkości wchłaniania węglowodanów tzn. zachowanie nie dość długiego odstępu między iniekcją insuliny a jedzeniem (po podskórnym podaniu insuliny). Nieoszacowanie szybkości wchłaniania węglowodanów powoduje tylko krótkotrwały okres hiperglikemii poposiłkowej.
  • Za nisko oszacowana ilość węglowodanów. O takiej przyczynie świadczy często fakt, że występująca wówczas hiperglikemia jest długotrwała i występuje wiele godzin po posiłku.
  • Hiperglikemia na czczo – niedostateczne wysycenie insuliną (niska dawka podstawowa insuliny)
  • Zakażenia, ostre choroby itp. powodują ostry całkowity wzrost zapotrzebowania na insulinę np. choroba zakaźna przebiegająca z gorączką
  • Niewłaściwe przeliczenie dawki insuliny związanej z posiłkami (insuliny posiłkowej)
  • Hiperglikemia po okresie hipoglikemii tzw. efekt Samogyi (zdarza się w następstwie przypadkowego krótkookresowego przedawkowania insuliny).
  • Błąd w wyliczaniu dawki insuliny.
  • Zła kontrola metaboliczna cukrzycy jako następstwo trudności psychologicznych i społecznych.