Diabetyk | Zdrowie

FILOZOFIA DOBREGO ŻYCIA

Wstukując w internetową wyszukiwarkę termin Wellness, w ciągu ułamka sekundy pojawiają się miliony definicji. Większość rekordów odnosi się do farm piękności, gabinetów odnowy biologicznej i klubów fitness. Wellness postrzega się jako aktywność związaną ze sportem i prowadzącą do ładnego, zdrowego wyglądu. Warto jednak przyjrzeć się głębiej zagadnieniu, szczególnie że to powszechne rozumienie niestety mocno je spłyca, a nawet nieco wypacza.

Wydaje się, że łatwiej powiedzieć, czym Wellness nie jest, niż czym jest. Na pewno nie należy utożsamiać go wybiórczo jedynie z wysiłkiem fizycznym czy zabiegami czynionymi dla urody. Wellness w węższym rozumieniu traktować należy jak styl życia, w szerszym – jako filozofię. Ten szerszy aspekt postaramy się teraz przybliżyć.

Cukrzyca zdrowie. Diabetyk.pl: cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca, diabetyk

Balans na linii życia

Wellness to w największym skrócie filozofia dobrego życia. Skróty bywają jednak banalne. Cóż to bowiem oznacza „dobre życie”?

Wellness wychodzi z założenia, że człowiek jest całością. Sfery fizyczna, uczuciowa, duchowa, emocjonalna i społeczna muszą się uzupełniać. Każda z nich jest równie ważna, żadna nie powinna dominować i żadnej nie wolno zaniedbać. Dlatego mówi się, że Wellness to filozofia równowagi. Ma ona nauczyć człowieka, jak żyć, by dobrze czuł się w swoim ciele, dobrze o sobie myślał, umiał egzystować w społeczeństwie i w otaczającym go świecie. Patrząc w ten sposób, uzasadnione staje się użycie terminu filozofia. Wellness, podobnie jak różne systemy filozoficzne na przestrzeni dziejów, stara się odpowiadać na wyzwania danych czasów i pytania ludzi żyjących w tych czasach.