Diabetyk – odchudzanie

DIETA ZINDEKSOWANA

Dieta zindeksowana - diabetyk.pl, cukrzyca dieta zindeksowana, odzywianie, dieta

W świetle obecnej wiedzy dieta osób z cukrzycą powinna być oparta wyłącznie o zasady zdrowego żywienia, czyli analogicznie, jak w przypadku osób zdrowych. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na pewne jej elementy składowe. Jednym z nich są indeks i ładunek glikemiczny.
Na przestrzeni dziejów dieta – rozumiana jako sposób żywienia – ulegała ewolucji. W odległej przeszłości głównymi składniki diety były produkty, które wywoływały niewielką odpowiedź insulinową po ich spożyciu, czyli odnosi się do zmian wartości glikemii u pojedynczej osoby następujących po spożyciu jakiegoś pokarmu.Kolejne stulecia przynoszące rozwój i postęp technologiczny skutkowały tym, iż spożywana żywność oraz jej relatywna dostępność spowodowały, iż obecnie zwyczajowa dieta powoduje bardzo silną reakcję glikemiczną.

Trudna jest tylko definicja
Indeks glikemiczny (ang. glycemic index, IG) to klasyfikacja produktów żywnościowych na podstawie ich wpływu na stężenie glukozy we krwi po upływie dwóch godzin po ich spożyciu (tzw. glikemia poposiłkowa). IG określa pole powierzchni pod krzywą odpowiedzi glikemicznej, mierzoną przez 120 minut po spożyciu 50 g węglowodanów przyswajalnych, zawartych w badanym produkcie i wyrażony na dokładnie tę samą ilość węglowodanów (tzn. 50 g) pochodzących z produktu referencyjnego, którym najczęściej jest glukoza (IG=100).
Prościej, indeks glikemiczny jest definiowany jako średni procentowy wzrost stężenia glukozy we krwi po spożyciu, przez statystycznie reprezentatywną próbę osób, porcji produktu zawierającej 50 g przyswajalnych węglowodanów. Wzrost stężenia cukru we krwi w przypadku spożycia 50 g glukozy przyjęto jako podstawę skali (100%).