Diabetyk | Życie z cukrzycą

DIABETYK NA MASAŻU

 

Masaż jest naturalnym sposobem oddziaływania na organizm w celach leczniczych, kosmetycznych bądź relaksacyjnych. Wykorzystując różne techniki oraz chwyty, masażysta „opracowuje” poszczególne tkanki, wywołując zmiany w obrębie masowanego obszaru, a także zmiany o charakterze ogólnoustrojowym.

Diabetyk masaz - diabetyk.pl - cukrzyca, diabetyk masaz, moja cukrzyca, diabetykIstotą wpływu masażu jest jego bodźcowe oddziaływanie i wywoływanie kontrreakcji ze strony organizmu. Jest to swoista stymulacja, której zadaniem jest usprawnienie funkcji regulacyjnych.

MASAŻ DLA ZDROWIA

W medycynie konwencjonalnej w Polsce stosowane są dwa rodzaje masażu leczniczego: klasyczny segmentarny oraz drenaż limfatyczny. Najczęściej zlecany przez lekarza jest masaż klasyczny, rzadziej drenaż limfatyczny, a wyjątkowo rzadko masaż segmentarny. Zgodnie z obowiązującym prawem, decyzję o wykonaniu masażu leczniczego podejmuje lekarz i wystawia skierowanie, z którym udajemy się do masażysty. Oddając się w jego ręce, w przenośni i dosłownie, pamiętajmy o sprawdzeniu jego kwalifikacji. Obecnie masażem zajmują się między innymi osoby mające ukończone jedynie np. trzymiesięczne kursy. Korzystanie z usług takich osób wymaga zastanowienia. Dobrze przygotowani do wykonywania zabiegów masażu leczniczego są absolwenci szkół dwuletnich (kształcących techników masażystów), mający nie tylko świadectwo ukończenia szkoły, ale też zaświadczenie o zdaniu państwowego egzaminu dyplomowego.

Istnieje wiele przeciwwskazań do wykonywania masażu. Cukrzyca jako jednostka chorobowa nie stanowi takiego przeciwwskazania, są jednak pewne stany związane z tą chorobą, które ograniczają stosowanie tego zabiegu. Do nich należy niewyrównanie cukrzycy (hiperglikemia – poziom glukozy powyżej 200 mg/dl, ketonuria, czyli aceton w moczu) czy też obniżona krzepliwość krwi i skłonność do wylewów. W przypadku cukrzycy występuje często nadmierna kruchość naczyń krwionośnych i tendencja do ich pękania (w obrębie skóry objawia się to tzw. pajączkami), wtedy masażysta powinien, w zależności od nasilenia zmian, wykonać masaż klasyczny, rezygnując z niektórych technik, bądź wykonać jedynie drenaż limfatyczny, bądź też zastosować chwyty znane z masażu segmentarnego.