Diabetyk | Doniesienia naukowe

UDAR CIEPLNY CZĘŚCIEJ U MĘŻCZYZN

I NASTOLATKÓW

Choć lato w Polsce nie zawsze stwarza większe zagrożenia, jeśli chodzi o udar słoneczny, warto wiedzieć na wypadek wzrostu temperatury lub wakacji spędzanych w ciepłych krajach, jak się chronić przed niebezpiecznym przegrzaniem organizmu.

Diabetyk.pl, doniesienia naukowe, udar cieplny, udar, cukrzyca, leczenie, terapia, życie z cukrzycą

Udar cieplny jest rozpoznawany wówczas, gdy w następstwie nadmiernej ekspozycji na słońce i uszkodzenia fizjologicznych mechanizmów termoregulacji ciepłota ciała przekroczy 40,6oC. Jak wynika z przedstawionych ostatnio przez Centers for Disease Control and Prevention danych, obejmujących lata 2001–2009, w szpitalach amerykańskich udzielono pomocy na oddziałach opieki doraźnej 5946 osobom z powodu udaru cieplnego. Aż w 72,5% przypadków osobami dotkniętymi udarem słonecznym byli mężczyźni. Komplikacja ta dotykała najczęściej młodych mężczyzn, w wieku od 15 do 19 lat, którzy stanowili aż 35,6% wszystkich poszkodowanych. Spośród wszystkich, którzy byli objęci pierwszą pomocą na oddziałach doraźnych, 7,1% wymagało dłuższego leczenia szpitalnego. Hospitalizacja była częściej potrzebna w wypadku mężczyzna (8,9%) niż kobiet (2,4%). Również osoby powyżej 55 roku życia częściej wymagały pobytu w szpitalu (18,8%) niż osoby w młodszym wieku (4,6%).

Autorzy raportu zwracają w związku z tym uwagę na konieczność dotarcia z bezpośrednią informacją o zasadach bezpiecznego korzystania ze słońca nie tylko do młodzieży, ale także do rodziców, trenerów wakacyjnych zajęć sportowych i opiekunów. Zajęciem sportowym najczęściej uprawianym przez młodych mężczyzn do 20. roku życia, którzy doznali udaru cieplnego, była piłka nożna (24,7% przypadków). Natomiast w wypadku mężczyzn powyżej 45. roku życia był to golf.

Autorzy raportu podkreślają konieczność informowania uczestników gier sportowych i zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu o zasadach bezpiecznego korzystania za słońca, a zwłaszcza o zaleceniu unikania zajęć w samo południe na korzyść wczesnych godzin porannych lub popołudniowych, noszenia odpowiedniej odzieży oraz okrycia głowy. Podkreślono też, że bezpieczniejsze są zajęcia w grupie niż odbywane samotnie.

Źródło: http://tiny.pl/h577l

KK