Diabetyk | Doniesienia naukowe

STARZEJEMY SIĘ!

Ludność świata starzeje się, co wywołuje wiele wcześniej nieznanych problemów. Na łamach „Canadian Journal of Psychiatry” z lipca 2011 roku w artykule redakcyjnym zwrócono uwagę na to, że ludzi powyżej 65. roku życia wzrośnie z 500 mln w 2005 roku do 1,5 miliarda w 2050 roku.

Starzejemy się - diabetyk.pl, cukrzyxa, polski portal o cukrzycy, życie z cukrzycą, edukacja, leczenie, terapia

Tak duża liczba osób w podeszłym wieku spowoduje wzrost grupy pacjentów cierpiących na otępienie, którego nasilenie zwiększa się z wiekiem. O ile u osób 70-letnich częstość występowania otępienia wynosi 1–2%, to w wieku 85 lat wzrasta ona do 30%, a w wieku 95 lat aż do 50%. Poza otępieniem narasta także w tych przedziałach wiekowych częstość występowania depresji, a także innych schorzeń. Nie wszystkie z nich przebiegają w sposób typowy i mogą być trudne do prawidłowego rozpoznania. Farmakoterapia też może przysparzać problemów, bo metabolizm leków u osób w wieku starszym ulega zmianie, co wpływa na działanie podawanych specyfików. Podkreśla się pilną potrzebę szkolenia personelu medycznego w problemach psychiatrycznych pacjentów w podeszłym wieku.

Źródło: http://publications.cpa-apc.org/media.php?mid=1195