Diabetyk | Doniesienia naukowe

STAROŚĆ CZY CHOROBA?

Jak pokazało ogólnopolskie badanie PolSenior, starsi ludzie akceptują objawy chorób, nazywając je objawami starości. Co więcej, robią to wszyscy – członkowie rodziny, lekarze, urzędnicy, a polityka społeczna czy zdrowotna skierowana do osób starszych nie funkcjonuje.

PolSenior to największe w historii Polski badanie populacji osób starszych. Realizację tego projektu zamówiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu ustalenia diagnozy dotyczącej zdrowotnych, społecznych, psychologicznych i ekonomicznych aspektów życia seniorów. Przewiduje się, że w 2060 roku mediana wieku dla ludności Polski wyniesie 54 lata. Oznacza to, że dokładnie połowa społeczeństwa będzie powyżej, a druga poniżej tego wieku. Jeszcze 3 lata temu mediana ta wynosiła 38.

Starość czy choroba? - diabetyk.pl, starość choroba, cukrzyca, życie z cukrzycą, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca

Badanie PolSenior pokazało, że:

 • prawie 30% badanych ma stałe objawy depresji, która nie jest zdiagnozowana ani leczona;
 • prawie 40% cierpi na bóle przewlekłe;
 • na zaćmę cierpi prawie co trzeci senior, na jaskrę co 14, a co 50-ty ma zdiagnozowane zwyrodnienie plamki żółtej (tzw. AMD);
 • co trzecia osoba po 65 roku życia słyszy gorzej;
 • u prawie 28% badanych osób po 65 roku życia występują lekkie lub umiarkowane objawy otępienne.;
 • prawie co 20 respondent ma znacznie zaburzone funkcje poznawcze, które uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie;
 • przewlekła choroba nerek  występuje u prawie jednej trzeciej badanych;
 • prawie jedna czwarta respondentów doświadczyła upadku w ciągu ostatniego roku;
 • prawie co druga seniorka, która przewróciła się, doznaje szeregu urazów od stłuczeń i drobnych zranień aż po złamania nóg i bliższego końca kości udowej, których następstwa często bywają nawet śmiertelne;
 • na nadciśnienie cierpi ponad 75% populacji seniorów, ale na szczęście jest ono coraz lepiej kontrolowane;
 • prawie 45% ma upośledzone wchłanianie glukozy, a połowa z nich choruje na cukrzycę;
 • prawie co piąty senior mieszka samotnie, mimo, że zdecydowana większość z nich (93%) ma żyjące dzieci;
 • rodziny złożone z samotnej osoby starszej i jej dzieci stanowią 8% badanych w projekcie PolSenior, małżeństwa seniorów mieszkające z dziećmi to 14,3%, natomiast z wnukami zamieszkuje niespełna 1% seniorów.
 • 60% badanych twierdzi, że nie potrzebuje systematycznej pomocy ze strony rodziny lub innych osób;
 • zaledwie 17% seniorów nie musi oszczędzać, pozostali żyją bardzo oszczędnie, oszczędzając niekiedy nawet na jedzeniu, czasem nie mając pieniędzy na ubranie.

Źródło: materiały prasowe konferencji „Polski Senior – samotny optymista…, czyli aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce – raport z badania”, 15.09.2011 r.