Diabetyk | Doniesienia naukowe

STAN ZDROWIA POLAKÓW

W połowie września 2011 r. ogłoszono pierwsze wyniki badania epidemiologicznego NATPOL 2011, oceniającego stan zdrowia Polaków oraz częstość występowania najważniejszych czynników ryzyka.

Wyniki nie są optymistyczne, choć obserwuje się pewne pozytywne zmiany – najważniejszą z nich jest wyraźny wzrost odsetka osób skutecznie leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego do 26% (w badaniu z 2002 było to zaledwie 12%).
Liczba osób chorujących na nadciśnienie jest niestety większa o 2% niż dziesięć lat temu, teraz choruje ok. 32% dorosłych Polaków (10,5 mln chorych, w tym 9,5 mln w wieku 18–79 lat i prawie 1 mln osób powyżej 80 lat). Aż 3 mln Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma nadciśnienie. Odsetek osób palących wynosi 27%, o 7% mniej niż 10 lat temu. Niestety liczba palących kobiet zmniejszyła się jedynie o 3%, podczas gdy mężczyzn pali już 12% mniej. Zmniejszyła się też liczba osób mających podwyższony poziom cholesterolu – o 9%. W dalszym jednak ciągu więcej niż połowa dorosłych Polaków ma poziom cholesterolu powyżej 190 mg/dl.

Stan zdrowia, diabetyk.pl, stan zdrowia Polaków, cukrzyca, edukacja, cukrzcya, życie z cukrzycą

Oprócz korzystnych zmian zauważamy mocno niepokojące zjawiska: wśród około 18 mln Polaków z hipercholesterolemią aż 10,8 mln nie jest tego świadoma! W ostatniej dekadzie istotnie wzrósł odsetek osób otyłych. Mężczyzn z nadwagą jest obecnie 5% więcej niż 10 lat temu. Stanowią prawie ¼ wszystkich mężczyzn w Polsce. Zwiększyła się liczba osób chorujących na cukrzycę oraz zagrożonych nią. Jest to przede wszystkim konsekwencja większej liczby osób otyłych, gdyż nadwaga jest najistotniejszym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, czyli najczęstszej jej postaci.

Źródło: materiały prasowe NATPOL 2011