Diabetyk | Doniesienia naukowe

Śpij 7 godzin dziennie

Sen to jeden z elementów stylu życia, na który zbyt rzadko zwracamy uwagę. Tymczasem jest on nie mniej ważny niż dieta czy aktywność fizyczna.

sen cukrzyca, sen, snij, snic, cukrzyca, sen cukrzyca, diabetyk

Najnowsze wyniki badań naukowców angielskich, opublikowane w fachowym czasopiśmie „Sleep” w maju 2011 r., wykazują, że powinniśmy spać około 7 godzin na dobę (dopuszczalne odchylenie to nie więcej niż plus minus 1 h). Badaniem objęto 5400 osób w wieku od 45 do 69 lat i stwierdzono, że po 5 latach niedosypiania dochodzi do istotnego osłabienia sprawności umysłowej. Osoby w wieku średnim, chronicznie niedosypiające, mają problemy z przyswajaniem nowych wiadomości i ich zapamiętywaniem. Kobiety, które spały średnio 7 godzin na dobę, oraz mężczyźni, którzy spali od 6 do 8 godzin na dobę, wykazali się najlepszymi wynikami w testach dotyczących zdolności zapamiętania, słownictwa oraz rozumienia. Osiągali też najlepsze wyniki w testach wykrywających wczesne stadia choroby Alzheimera. Badani mieli dość stałe zwyczaje związane ze snem – zaledwie 7,4% kobiet oraz 8,6% mężczyzn zgłosiło, że w ciągu minionych 5 lat zwiększyli liczbę godzin poświęconych na sen. Osoby, które postanowiły spać dłużej, uzyskiwały lepsze wyniki testów pamięciowych.

Natomiast 25% badanych kobiet oraz 18% mężczyzn, którzy skrócili w ciągu minionych 5 lat liczbę godzin snu, miało gorsze wyniki testów badających rozumienie, słownictwo oraz ogólne funkcje poznawcze. Naukowcy podkreślają, że sen odpowiednio długi oraz dobrej jakości jest istotnym czynnikiem wpływającym na nasze zdrowie. Co więcej, jest to czynnik dostępny bezpłatnie i niewymagający oczekiwania w kolejce. Warto o tym pamiętać!

KK