Diabetyk | Cukrzyca

SCHEMATY INSULINOTERAPII W CUKRZYCY TYPU 2

Leczenie cukrzycy typu 2 jest intensyfikowane w miarę trwania choroby i pogarszania się wyrównania glikemii. Gdy niewystarczające są leki doustne, zbyt wysokim stężeniom glukozy we krwi może zapobiec insulina.

W codziennej praktyce lekarz decyduje się na wprowadzenie leczenia insuliną, gdy nie udaje się u pacjenta uzyskać prawidłowego poziomu glukozy we krwi za pomocą doustnych leków przeciwcukrzycowych. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy:

  1. trzustka stopniowo traci zdolność do wydzielania odpowiedniej ilości insuliny,
  2. narasta insulinooporność (czyli stan, w którym mimo utrzymującego się we krwi wysokiego stężenia insuliny, nie jest ona efektywna, na skutek czego nie może zapobiec hiperglikemii).

diabetyk.pl, schematy insulinoterapii, cukrzyca, życie z cukrzycą, insulinoterapia, cukrzyca typu 2, terapia

Analiza sytuacji

W przypadku utrzymujących się wysokich glikemii (zapisanych w dzienniczku samokontroli) lekarz przeprowadzi dokładny wywiad w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Szukając przyczyn hiperglikemii, prawdopodobnie najpierw weźmie pod uwagę takie czynniki, jak:

  • błędy w odżywianiu,
  • przeżyty lub trwający stres,
  • infekcje, w tym również bezobjawowe,
  • zmiany trybu życia (np. osoba do tej pory aktywna przeszła na emeryturę),
  • niestosowanie się do zaleceń lekarskich, np. zaniechanie przyjmowania leków,
  • stosowanie zbyt małych dawek leków.

Bardzo ważne jest rzetelne prowadzenie dzienniczka samokontroli. Jego zapisy pozwalają bowiem lekarzowi znaleźć nieprawidłowości w terapii lub zależności (np. że wysoki poziom glukozy pojawił się po zjedzeniu ciasta, rozgotowanego makaronu lub dużej ilości winogron).